Aurinkopumppuja Senegalin naisille

20.11.2017

Text: Mounia Tonazzini
Photos: Fondem

Aurinkopumppuja Ouonckiin

Kuluttamalla EKOenergiaa varmistat, että sähkönmyyjäsi lahjoittaa jokaista megawattituntia kohden vähintään 10 senttiä EKOenergian Ilmastorahastoon. Tämä rahasto rahoittaa sosiaalisesti ja ympäristöllisesti arvokkaita projekteja lisäämällä uusiutuvaa energiaa kehittyviin maihin.

Vuonna 2017 EKOenergia lahjoitti 20 000 euroa tukeakseen Fondemin (Fondation Énergies pour le Monde) aurinkopumppuohjelmaa eteläsenegalilaisessa Ouonckin kylässä. Ilmastorahasto pyrkii tukemaan sosioekonomista kasvua kyseisellä alueella, missä maanviljely on avainasemassa. Projekti keskittyy kahteen alueeseen, joista molempia johtaa 30 naista.

“Tällä hetkellä vedenkeruu tapahtuu käsin, mikä on näille naisille aikaa vievää ja työlästä”, kertoo Fondemin projektipäällikkö Valentin Benoit.

Siksi näiden aurinkovoimalla toimivien, vettä pumppaavien laitteiden asentaminen lisää ja monipuolistaa maanviljelytuotantoa. Hyödyt ovat ilmeisiä: korkeammat tulot naisille (jotka pystyvät työstämään joitakin maanviljelytuotteita) sekä parempi ruoantuotantovarmuus koko kylälle. Projektin tehokkuutta ja vedensääntelyä lisätään pisarakastelujärjestelmällä.

Jatkotoimenpiteet

Projekti ei pääty laitteiston asentamiseen. Projektin kestävyyden varmistamiseksi Fondem jakaa tietoa ja tukee hyödynsaajia. Naisten ryhmät myös maksavat kuukausittain tukea Ouonckin aurinkovoimaa hallinnoivalle komitealle (CGESO), joka on ylläpidosta ja rikkoutuneiden osien korjaamisesta vastaava paikallinen toimija.

Fondem on jo onnistuneesti toteuttanut samanlaisia projekteja vuonna 2004, jolloin se asensi pumppuja eteläsenegalilaisen Affiniamin kauppapuutarha-alueelle. Fondem kannustaa näitä naisyhteisöjä kertomaan kokemuksistaan toisilleen.

EKOenergia on ylpeä, että on saanut tukea Fondemia, joka on vuodesta 1990 tehnyt töitä lisätäkseen sähkön saatavuutta maaseutualueilla ja ottanut paikalliset mukaan uusiutuvan energian levittämiseen! Tämän projektin mukaisesti tulisi alueella toteuttaa vastaava, suuremman kokoluokan projekti. Suuri kiitos EKOenergian kuluttajille, jotka mahdollistavat tämänkaltaiset projektit!

Lisää kuvia tästä projektista näet EKOenergian Flickr-tililtä.