Vesivoimasähkön uudet ympäristövaatimukset julkaistiin – EKOenergia etsii alan edelläkävijöitä kokeilijoiksi

Tiedote. Julkaistu: 14.02.2019, 07:00
Suomen luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia

Vesivoimasähkön uudet ympäristövaatimukset julkaistiin – EKOenergia etsii alan edelläkävijöitä kokeilijoiksi

Uusiutuvan energian ympäristömerkki EKOenergia on uusinut vesivoimalaitoksia koskevat ympäristövaatimuksensa. Nyt EKOenergia etsii alan edelläkävijöitä kokeilemaan, kuinka ympäristömerkin uudet vaatimukset toimivat käytännössä.

Uudet ympäristövaatimukset poikkeavat aiemmista merkittävästi. Kelpoisuuden saadakseen voimalan on aiempaa selkeämmin todennettava, että ympäristötoimenpiteet vesivoimalalla on jo tehty. Jos viranomainen on pannut vireille muutoksen voimalan lupiin tai velvoitteisiin, ympäristömerkin myöntämisessä voidaan edellyttää samoja asioita.

Vesivoimaloiden uudet ympäristövaatimukset koskevat kalankulkua, veden virtaamaa ja jokien elinympäristöjä. Jotta sähköä voidaan myydä ympäristömerkittynä, voimalassa pitää olla vähintään toimiva kalatie ja jatkuva virtaama. Lisäksi jokieliöille on oltava tarjolla sopivaa virtavesielinympäristöä.

Bypass channel or natural fishway. Photo: Markus Penttinen

Lähes kaksivuotisen päivitystyön kuluessa on tehty tarkat analyysit ja kuultu asiantuntijoita esimerkiksi siitä, pitääkö kalatien olla aina luonnonmukainen ohitusuoma vai kelpaako myös tekninen kalatie tai kalojen kiinniottolaite. Puutteena on usein se, että voimalassa ei ole riittävää ja jatkuvaa virtaamaa, joka juoksutetaan tuotantolaitoksen ohi.

”Ympäristömerkki perustuu vapaaehtoisuuteen. Toivomme, että normien ja poliittisen ohjauksen rinnalla se vie meitä kohti Euroopan unionin vesipuitedirektiivin toteutumista ja vesistöjen hyvää tilaa”, sanoo EKOenergian ympäristöpäällikkö Virpi Sahi.

”Avainasemassa ovat sähkön kuluttajat, joiden tulee vaatia aiempaa luontoystävällisempää vesivoimaa.”

Ympäristövaatimusten uudistamiseen on kuulunut vuonna 2017 valmistunut taustaselvitys ja kriteeriluonnosten kaksi julkista konsultaatiokierrosta vuonna 2018. Uusia kriteerejä aletaan soveltaa vuodesta 2019 alkaen pilottivaiheessa, jolloin niitä voidaan vielä hioa. EKOenergia-verkoston hallitus hyväksyy ne vuoden 2020 loppuun mennessä. Työ tapahtuu osana EU-rahoitteista FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

EKOenergia on kansainvälinen ja riippumaton ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. Se huomioi ilmaston ohella myös luonnon. EKOenergian sihteeristö toimii Suomen luonnonsuojeluliitossa, joka on myös yksi EKOenergia-verkoston jäsenjärjestöistä.

EKOenergiamerkityn sähkön alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla, ja se täyttää tuotantomuodolle määritetyt kestävyysvaatimukset. Sähkön hinnasta kerätään varoja EKOenergian Ilmastorahastoon, joka tukee uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa. Lisäksi vesivoimasähköstä kerätään varoja EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahasto tukee virtavesien tilaa parantavia ja vesivoiman haittoja vähentäviä hankkeita.

Lisätietoja:

Virpi Sahi, EKOenergian ympäristöpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto
virpi.sahi@sll.fi
tel. +358 50 308 245

Uudet vesivoimakriteerit pilotoitavaksi (pdf)

EKOenergian vesivoimakriteerien uudistus

Kuvat:

1. Vesivoimalan patoallas. Pato katkaisee jokijatkumon, jolloin joki alkaa muistuttaa järveä, ja virtavesien eliöt taantuvat. Siksi virtavesielinympäristöjä on säästettävä tai ennallistettava. Kuva: Matti Pellinen

2. Ohitusuoma eli luonnonmukainen kalatie. Ympärivuotinen vesitys takaa, että virtavesieliöt voivat sekä ohittaa voimalan että asettua ohitusuomaan asumaan. Kuva: Markus Penttinen