Miksi kannattaa ostaa EKOenergiaa?

Katso myös seuraavat esitteet:

Monta hyvää syytä ostaa EKOenergia-merkittyä energiaa

On olemassa monta syytä ostaa EKOenergia-merkittyä energiaa. Tässä niistä muutama.

Cover page of EKOenergy's publication

Energiankuluttajana et ole energiatalouden ulkopuolella. Kun ostat uusiutuvaa energiaa, et myötävaikuta fossiilisten polttoaineiden polttamiseen ja annat signaalin markkinoille, että haluat vihreää energiaa. Käyttämällä EKOenergia-merkittyä sähköä yritykset ja kotitaloudet voivat mennä pidemmälle ympäristön puolesta.

EKOenergia-merkki tekee helpommaksi sellaisen sähkötuotteen löytämisen, jolla on minimaalinen vaikutus ympäristöön. Se tuo mukaan lisävastuullisuuskriteeristöä ja auttaa yksilöitä vaikuttamaan uusiin puhtaan energian projekteihin.

EKOenergia-merkintä voidaan yhdistää kaiken tyyppiseen uusiutuvan energian hankintaan: perinteisiin sähkösopimuksiin kuten kotitalouksien sähkösopimuksiin, PPA-sopimuksiin ja paikan päällä oleviin uusiutuvan energian installaatioihin…

EKOenergia ilmaston ja luonnon puolesta

EKOenergia auttaa taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. EKOenergia-merkitty sähkö ja kaasu tulee laitoksista, jotka täyttävät EKOenergian vastuullisuuskriteeristön. Nämä kriteeristöt takaavat minimaalisen vaikutuksen paikalliseen ympäristöön.

Kun ostat EKOenergiaa, autat myös rahoittamaan uusiutuvia energiaprojekteja kehittyvissä maissa. Jokaista megawattituntia (MWh) EKOenergia-merkittyä energiaa kohden 0,10 euroa (10 senttiä) menee Ilmastorahastoon. Tämä rahasto rahoittaa projekteja, joilla vähennetään energiaköyhyyttä ja tarjotaan vastuullista energiantuotantoa sinne missä sitä tarvitaan eniten.

Jokaista megawattituntia EKOenergia-merkittyä vesivoimaa kohden 0,10 euroa (10 senttiä) menee jokien kunnostusprojekteihin.

EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen

Greenhouse Gas Protocol, CDP ja LEED rohkaisevat yrityksiä tekemään enemmän kuin vain ostamaan vihreää energiaa. EKOenergia on tapa saavuttaa tämä tavoite ottamalla lisäaskelia nopeuttaakseen maailmanlaajuista siirtymää kohti 100% uusiutuvaa energiaa. Sellaisten uusiutuvan energian projektien lisäksi joita Ilmastorahastomme tukee, autat kuluttajana EKOenergia-verkostoa edistämään ympäristöystävällistä lainsäädäntöä ja uusiutuvaa energiaa kautta maailman.

Lisätietoja kansainvälisestä hiililaskennan säännöistä ja siitä kuinka EKOenergia liittyy tähän, tutustu sivuumme EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen.

EKOenergia viestinnässä

EKOenergia-merkki on työkalu yrityksille ja kuluttajille osoittaa heidän sitoutuneisuuttaan uusiutuvaan energiaan. Logon käyttäminen informoi ja rohkaisee muita hankkimaan logon. EKOenergia-logo on helposti tunnistettavissa ja on rekisteröity eri mantereilla.

EKOenergia-merkityn energian ostaminen antaa luvan käyttää logoamme viestinnässä, markkinointimateriaaleissa, tuotteissa ja toimitiloissa. EKOenergia-merkki on kansainvälinen, kasvava ja eri toimialoilla yleisesti tunnistettu.

EKOenergia, lisäisyys ja johtajuus

Coal chimney with painted windturbine

Johtavat vastuulliset yritykset valitsevat EKOenergian, kun he haluavat mennä vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Käyttämällä EKOenergiaa autat muutoksessa kohti 100%:sesti uusiutuvaa energiaa ja inspiroit muita sitoutumisellasi vastuullisuuteen. Ainakin kuusi RE100 yritystä on alkanut käyttämään EKOenergiaa osana johtajuuttaan uusiuvan energian edistämisessä.

EKOenergian Ilmastorahasto tuottaa lisäisyyttä (englanniksi additionality) rahoittamalla puhtaan energian projekteja kehittyvissä maissa. Näin taistellaan energiaköyhyyttä vastaan. Nämä projektit tukevat kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs) ja eivät olisi mahdollisia ilman tukeasi.

EKOenergian käyttäjänä helpotat myös ympäristöaloitteita, jotka edistävät ympäristöystävällistä lainsäädäntöä ja lisäävät vastuullisuustietoisuutta ympäri maailman. Lue lisää EKOenergia yrityksellesi -sivulta.

Lue lisää työstämme