Miksi valita EKOenergia-merkitty energia?

Katso myös seuraavat esitteet:

Tehosta maailmanlaajuista puhtaan energian siirtymää

Coal chimney with painted windturbine

On monia syitä valita EKOenergia-merkitty energia. Käsittelemme tässä muutamia niistä.

Energiankuluttajana et ole energiamurroksen ulkopuolella. Kun valitset uusiutuvan energian, välität markkinoille aktiivisesti viestin puhtaiden energiamuotojen kysynnästäsi ja lakkaat samalla osallistumasta fossiilisten polttoaineiden polttamiseen.

EKOenergia-merkittyä energiaa käyttämällä yritykset, kotitaloudet ja muut toimijat voivat tehdä vielä enemmän.

EKOenergia helpottaa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan energian etsimistä. Se on myös tehokas väline, jonka avulla voidaan ottaa alalla käyttöön uusia kestävyyskriteerejä ja auttaa kuluttajia osallistumaan uusiin puhtaan energian hankkeisiin ja ilmastotoimiin. EKOenergia-merkittyä vihreää energiaa käyttämällä voit kehittää kaikkia viittä johtamisen ulottuvuutta, kuten asiakirjassa “Business leadership in the transition to renewable electricity” (Yritysjohtajuus osana siirtymistä uusiutuvaan sähköön, RE100, Climate Group ja CDP) todetaan.

Voittoa tavoittelematon ympäristömerkkimme voidaan liittää kaikenlaiseen uusiutuvan energian hankintaan. Se voidaan esimerkiksi liittää vihreisiin ekosähkötariffeihin (perinteisiin uusiutuvan energian sopimuksiin, ml. kotitalouksien sähkösopimukset), alkuperätakuun sertifikaattien (Energy Attribute Certificates, EAC) eriytettyihin ostoihin, sähkönhankintasopimuksiin sekä paikan päällä tuotettuun uusiutuvaan energiaan.

Uusiutuva energia sopusoinnussa luonnon kanssa

Ympäristömerkkimme on ympäristöjärjestöjen hanke, eikä sillä ole muuta motiivia kuin tukea ja edistää ilmastotoimia ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

EKOenergia asettaa uusiutuvan sähkön, kaasun, lämmön ja jäähdytyksen alkuperälle kestävän kehityksen lisäkriteerejä, joiden tavoite on minimoida ekosysteemeihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Esimerkiksi EKOenergia-merkitty tuulivoima tulee tuulivoimaloista, jotka sijaitsevat lintujen kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolella, ja EKOenergia-merkitty vesivoima tulee vesivoimalaitoksista, joissa otetaan huomioon kalojen vaellus ja jokien dynamiikka. Jokaista EKOenergia-merkittyä ja vesivoimalla tuotettua megawattituntia kohden ohjataan 0,10 euroa (10 senttiä) jokien entistämishankkeisiin.

Uudet uusiutuvan energian hankkeet ja ilmastotoimet

Kun valitset EKOenergian, autat myös rahoittamaan uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa. Jokaisesta EKOenergia-merkitystä megawattitunnista (MWh) 0,10 € (kymmenen senttiä) ohjataan Ilmastorahastoomme. Rahaston varoilla rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään lievittäm

ään energiaköyhyyttä ja tarjoamaan kestävää energiantuotantoa siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Kaikki rahoitettavat hankkeet valitaan läpinäkyvällä menettelyllä, ja ne toteutetaan kokeneiden organisaatioiden kautta. Hankkeet edistävät monien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, ja ne eivät onnistuisi ilman sinun tukeasi.

EKOenergia-merkityn energian kuluttajat auttavat meitä ympäristöhankkeena myös edistämään ilmastoystävällistä lainsäädäntöä ja lisäämään tietoisuutta kestävästä kehityksestä maailmanlaajuisesti.

Ratkaisu, joka toimii maailmanlaajuisesti

EKOenergia-merkki lanseerattiin vuonna 2013, ja se on kasvanut siitä lähtien. Ratkaisumme perustuvat parhaisiin käytäntöihin, ja niitä tukevat kansainvälisesti tunnetut asiantuntijat ja asiantuntijaorganisaatiot.

EKOenergiaa myydään ja käytetään nyt yli 60 maassa, ja valtuutettujen myyjien verkosto ja käytettävissä olevien menetelmien määrä kasvaa vuosittain.

EKOenergia viestintätyökaluna

Ympäristömerkki on väline, jonka avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat osoittaa sitoutuneensa uusiutuvaan energiaan. Logon käyttö lisää tietoisuutta ja kannustaa muita tekemään samoin. EKOenergian logo on helposti tunnistettava ja kansainvälisesti suojattu.

EKOenergia-merkityn energian ostaminen antaa sinulle oikeuden käyttää logoa viestinnässäsi, markkinointimateriaaleissasi, tuotteissasi ja tiloissasi. EKOenergia-merkki tunnetaan kansainvälisesti, ja sitä käyttävät yhä useammat eri alojen yritykset.

Brändikirjastamme löydät lisätietoa siitä, milloin, missä ja miten voit käyttää EKOenergian logoa.

EKOenergian tuo lisäarvoa ja tehostaa johtajuutta

Kestävän kehityksen johtavat yritykset valitsevat EKOenergian panostaakseen enemmän ja lisätäkseen positiivista vaikutusta. Käyttämällä EKOenergiaa autat maailmaa siirtymään täysin uusiutuvaan energiaan ja innostat muita sitoutumalla kestävään kehitykseen. Tutustu julkaisuumme One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy, josta saat lisätietoja siitä, miten EKOenergian käyttö auttaa yrityksiä niiden koosta, toimialasta, kulutuksesta ja sijainnista riippumatta saavuttamaan enemmän johtajuuden viidellä osa-alueella, jotka on määritelty RE100:n, Climate Groupin ja CDP:n julkaisemassa asiakirjassa ”Business leadership in the transition to renewable electricity”.

Viime vuosina yhä useammat RE100-yritykset ja muut suuret energiankäyttäjät ovat alkaneet uusiutuvan energian edistämisen johtajina käyttää EKOenergiaa.

Lue lisää EKOenergia yrityksellesi -sivulta.

Perehdy tarkemmin työhömme

Perehdy ympäristömerkkiin esityksemme avulla. Se on tekstitetty yli 20 kielelle.