EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen

EKOenergia-merkitty energia täyttää CDP-raportoinnin asettamat ehdot ja on yhteensopivaa muiden raportointistandardien kuten Greenhouse Gas Protocolin kanssa. Alla olevista kappaleista voit lukea, miten nämä raportointihankkeet viittaavat EKOenergiaan. Alta löydät myös tiivistelmämme Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance -ohjeistuksesta.

EKOenergian käytöstä viestiessä hiilijalanjäljen ei tulisi olla keskiössä, vaan sen sijaan tulisi painottaa muita lisähyötyjä ja -vaikutuksia, jotka EKOenergia tuo mukanaan. Lue lisää EKOenergian positiivisesta vaikutuksesta EKOenergia yrityksellesi -sivulta tai tutustu EKOenergian brändikirjaan, joka kertoo, miten EKOenergian käyttäjät voivat viestiä valinnastaan.

CDP

CDP toimii 6 000 maailman suurimman yrityksen kanssa auttaen niitä pienentämään hiilipäästöjään ja kehittämään tehokkaita strategioita hiilipäästöjen vähentämiseen.

Technical notes for accounting of scope 2 emissions -dokumentin sivuilla 15 ja 16, CDP selittää miten yritykset voivat tehdä enemmän. (Scope 2 -päästöt ovat ostetun sähkön tuotantoon liittyviä päästöjä).

”Ympäristömerkit ovat tapa, jolla yritykset voivat ostojensa kautta tehdä enemmän. Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -opastuksessa EKOenergia mainitaan tällaiseksi vaihtoehdoksi: se on laatumerkki, joka myönnetään jäljittämissertifikaattien päälle. EKOenergia-merkinnällä myytävä sähkö täyttää tiukat ympäristökriteerit ja kerää varoja uusille uusiutuvan energian hankkeille. Osallistuminen, läpinäkyvyys ja ’teot sanojen sijaan’ ovat tärkeitä EKOenergian periaatteita.”

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. GHG-protokolla on World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen yhteishanke.

Tammikuussa 2015 Greenhouse Gas Protokollan sihteeristö julkaisi ohjeistuksen ostetun sähkön ja lämmön hiilijalanjäljen laskemiseen. Hiiilijalanjäljen laskemisen terminologiassa näitä päästöjä kutsutaan scope 2 päästöiksi. Ohjeistusta kutsutaan nimellä: Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

Ohjeistus viittaa EKOenergiaan useita kertoja. Luvussa 11 yrityksiä rohkaistaan tekemään enemmän ilmastotoimia, ja yhtenä toimena esitellään EKOenergian Ilmastorahasto.

Scope 2 Guidance -ohjeistuksen yhteenveto ja taustatietoja eri kielillä

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan Greenhouse Gas -protokollan Scope 2 -ohjeistuksen tiivistelmää selittävine sanastoineen.