EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen

EKOenergia-merkitty energia täyttää aina perusvaatimukset, jotka vaaditaan CDP raportointiin samoin kuin Greenhouse Gas protokollan-tapaisiin raportointistandardeihin. Voit löytää Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -standardin yhteenvedon tekstit alta.

CDP

CDP toimii maailman 6000 suurimman yrityksen kanssa auttaen yrityksiä laskemaan heidän hiilipäästöjään ja auttaen heitä kehittämään tehokkaita hiilipäästövähennys-strategioita.

Technical notes for accounting of scope 2 emissions -dokumentin sivuilla 15 ja 16, CDP selittää miten yritykset voivat tehdä enemmän. (Scope 2 -päästöt ovat ostetun sähkön tuotantoon liittyvät päästöt).

“Ympäristömerkit ovat tapa, jolla yritykset voivat tehdä enemmän ostoksillaan. Greenhouse Gas Protocol Scope 2 – opastuksessa EKOenergia on tällainen vaihtoehto: se on laatumerkki, joka tulee jäljittämissertifikaattien päälle. EKOenergy-merkinnällä myytävä sähkö täyttää tiukat ympäristökriteerit ja kerää varoja uusille uusiutuvan energian hankkeille. Osallistuminen, läpinäkyvyys ja ‘teot ei sanat’ ovat tärkeitä EKOenergian periaatteita”.

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. GHG-protokolla on World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen yhteishanke.

Tammikuussa 2015 Greenhouse Gas Protokollan sihteeristö julkaisivat ohjeistuksen ostetun sähkön ja lämmön hiilijalanjäljen laskemiseen. Hiiilijalanjäljen laskemisen terminologiassa näitä päästöjä kutsutaan Scope 2 päästöiksi. Ohjeistusta kutsutaan nimellä: Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

Ohjeistus viittaa EKOenergiaan useita kertoja. Luvussa 11 yrityksiä rohkaistaan tekemään ilmastotoimia enemmän ja yhtenä toimena esitellään EKOenergian Ilmastorahasto.

Scope 2 Guidance -ohjeistuksen yhteenveto ja taustatietoja eri kielillä

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan Greenhouse Gas -protokollan Scope 2 -ohjeistuksen tiivistelmää selittävine sanastoineen.