EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen

EKOenergia-merkitty energia täyttää aina perusvaatimukset, jotka vaaditaan CDP raportointiin samoin kuin Greenhouse Gas protokollan-tapaisiin raportointistandardeihin. Voit löytää Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -standardin yhteenvedon tekstit alta.

CDP

CDP toimii maailman 6000 suurimman yrityksen kanssa autaen yrityksiä laskemaan heidän hiilipäästöjään ja auttaen heitä kehittämään tehokkaita hiilipäästövähennys-strategioita.

On page 15 and 16 of its technical notes for accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity), CDP explains how companies can do more.

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. GHG-protokolla on World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen yhteishanke.

Tammikuussa 2015 Greenhouse Gas Protokollan sihteeristö julkaisivat ohjeistuksen ostetun sähkön ja lämmön hiilijalanjäljen laskemiseen. Hiiilijalanjäljen laskemisen terminologiassa näitä päästöjä kutsutaan Scope 2 päästöiksi. Ohjeistusta kutsutaan nimellä: Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

Ohjeistus viittaa EKOenergiaan useita kertoja. Luvussa 11 yrityksiä rohkaistaan tekemään ilmastotoimia enemmän ja yhtenä toimena esitellään EKOenergian Ilmastorahasto.

Scope 2 Guidance -ohjeistuksen yhteenveto ja taustatietoja eri kielillä

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan Greenhouse Gas -protokollan Scope 2 -ohjeistuksen tiivistelmää selittävine sanastoineen.