EKOenergiaa suosittelevat standardit

Kansainväliset standardit kuten Greenhouse Gas Protocol ja organisaatiot kuten CDP ja RE100 rohkaisevat kuluttajia ottamaan johtajan askeleita käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja tehden enemmän ympäristön eteen. Lisäaskeleet edistävät maailmanlaajuista energiamuutosta ja voit osalistua siihen ostamalla energiaa, joka on merkitty EKOenergia-merkillä.

EKOenergia-merkitty sähkö sopii täydellisesti yrityksille ja muille sidosryhmile, jotka jo käyttävät muita standardeja ja rating-systeemejä: Global Reporting Initiativea (GRI), Science Based Targetsia, The Covenant of Mayorsia ja muita.

LEED

LEED logo USGBC

LEED tai Leadership in Energy and Environmental Design on ympäristömerkki rakennuksille. Sen avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Merkin on kehittänyt ja sitä hallinnoi U.S. Green Building Council. LEED on sekä globaalisti että Euroopan tasolla tärkein ympäristömerkki rakennuksille.

Eurooppalainen versio LEED-standardista suosittelee EKOenergia-merkityn sähkön käyttöä. Kiinteistöt, jotka ovat mukana LEED-järjestelmässä, saavat järjestelmän mukaisia lisäpisteitä EKOenergian käytöstä.

  • LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe -tekstin mukaan, lisäpisteitä saa Pohjois-Amerikassa ostamalla Green-e -merkittyä sähköä ja Euroopassa ostamalla EKOenergiaa. Sivulla 82 lukee, että ”Euroopassa ainoa hyväksyttävä Green-e -ohjelmaa vastaava ympäristömerkki on EKOenergia. EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen verkosto, joka pyrkii edistämään uusiutuvan energian kulutusta ja tuotantoa. EKOenergian ympäristömerkki sähkölle on paras yleiseurooppalainen vaihtoehto kestävälle ja lisäarvoa tuottavalle uusiutuvalle sähkölle. EKOenergian kriteerit uusiutuvalle sähkölle ovat EU:n direktiivejä ja kansallisten hallitusten vaatimuksia tiukempia.
  • Sama sitaatti mainitaan Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide (EBOM) -standardissa, sivulla 37: ”EKOenergia edustaa parasta yleiseurooppalaista vaihtoehtoa kestävälle ja lisäarvoa tuottavalle uusiutuvalle sähkölle Euroopassa.” .

Euroopan ulkopuolella EKOenergian käyttö tuo myös lisäpisteitä ja sitä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja EKOenergiasta LEED:lle on verkkokurssilla: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

EKOenergia-merkitty sähkö täyttää aina Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance -ohjeistuksen vaatimukset. Greenhouse Gas Protocol on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskemiseksi.

EKOenergia on tehnyt yhteenvedon Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance -ohjeistuksesta ja kääntänyt sen 19 kielelle. Löydät kaikki tekstit ja lisätietoja siitä, miten Greenhouse Gas Protocol viittaa EKOenergiaan, kohdasta EKOenergia ja hiilijalanjäljen laskeminen.

CDP

cdp-logo

CDP tekee yhteistyötä 6000:n maailman suurimpiin kuuluvien yhtiöiden kanssa pyrkien auttamaan niitä laskemaan hiilidioksidipäästönsä ja kehittämään tehokkaita hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategioita.

Julkaisussaan Accounting of scope 2 emissions (eli ostosähkön tuotannossa syntyvien päästöjen laskenta) sivuilla 15 ja 16, CDP toteaa:

RE100-report-image

”Ekomerkit ovat tapa yrityksille tehdä enemmän hankinnoillaan. GHG Protocol Scope 2 Guidance mainitsee EKOenergia-merkin vaihtoehtona, joka on laadun tae. Sähkö joka on myyty EKOenergia-merkin alla täyttää tarkat ympäristökriteerit ja kerää varoja uusille uusiutuvan energian projekteille. Mukanaolo, läpinäkyvyys ja ”teot – ei sanat” ovat tärkeitä EKOenergia-periaatteita.“

RE100:n, CDP:n ja Climate Group-ryhmän julkaisema raportti Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity mainitsee sivulla 19 ”kansainvälisen EKOenergia-merkin, joka torjuu energiaköyhyyttä Climate Fund -rahastonsa avulla ja tarjoaa muita ympäristötakuita luonnon ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi”.

Kirkon ympäristödiplomi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymien ympäristötyötä ohjaa Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja (2012) määrittelee kriteerit ympäristödiplomin saamiselle. Ympäristödiplomissa suositellaan seurakuntia siirtymään ei ainoastaan uusiutuvan energian vaan erityisesti EKOenergian käyttäjiksi. Seurakunnat saavat ympäristödiplomiinsa viisi pistettä EKOenergian käyttämisestä. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja, sivu 40 ja erityisesti sivu 81)

Luonto-Liiton ja Hostelling International Finlandin ekokriteerit hostelleille

Luonto-Liitto ja Suomen Hostellijärjestö ottivat käyttöön ympäristöystävällisen hostellin ekokriteeristön. Kriteeristössä huomioidaan muun muassa kierrätys, luomu- ja kasvisruuan saatavuus, energian ja veden säästäminen ja ympäristötiedon levittäminen hostellin asiakkaille. Vaatimuksena on myös, että hotelli käyttää EKOenergia-merkittyä sähköä.

Lisätietoja tältä sivulta: https://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekokriteerit_hostelleille

WWF Green Office

WWF Green Office -ohjelma suosittelee ostamaan ekomerkittyä vihreää sähköä. Useimmissa maissa EKOenergia on ainoa ekomerkki ostetulle sähkölle.