Désolé, cet article est seulement disponible en Finnois. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Ympäristömerkitty vesisähkö

EKOenergia ympäristömerkitsee myös vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällöin ympäristömerkin hakemus laaditaan silmälläpitäen voimalaa, jossa sähköä tuotetaan. EKOenergia-ympäristömerkki koskee siis tuotantopaikkaa, ei yhtiötä.

Varoja virtavesihankkeisiin

Kun sähkön myyjä myy EKOenergiamerkittyä vesivoimasähköä, hän maksaa kuten muutkin EKOenergian myyjät lisenssimaksun ja ilmastorahastomaksun. Lisäksi hän maksaa ympäristörahastomaksun, joka koskee vain vesivoimaa. Maksut on määritelty myytyä megawattituntia kohden. EKOenergiamerkityn vesivoimasähkön myynnistä tuloutuu EKOenergian ympäristörahastoon 0,10 euroa/MWh. Kertyneet varat suunnataan vuosittain virtavesihankkeisiin.

Kestävyyskriteerit voimaloille

Millaisesta voimalasta EKOenergiamerkitty sähkö voi olla peräisin? Ympäristömerkki edellyttää, että sähkön tuottaja noudattaa tuotannossa toiminnalle säädettyjä lakeja ja lupaehtoja.  Vesivoimalle asetetut muut vaatimukset perustuvat voimalan ympäristöhaittojen tasoon ja niiden vähentämiseen. Prosessi sisältää tärkeiden sidosryhmien kuten ympäristöjärjestöjen ja asiantuntijoiden konsultoinnin. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan viiden vuoden välein.

EKOenergia tarkistaa parhaillaan vesivoimasähkön ympäristömerkitsemisen toimintatapaa ja vaatimuksia. Tavoitteena on selkeyttää merkin hakuprosessia ja kriteerejä ja siten saada kattavammin vaatimukset täyttäviä voimaloita merkin piiriin. Taustaselvitys tehtiin vuonna 2017 ja vesivoimaa koskevia uudistuksia EKOenergian sääntöihin luonnostellaan vuonna 2018. Tarkistusprosessi  valmistuu vuoteen 2021 mennessä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

Lisätietoa:

EKOenergiaverkosto -ja merkki (pdf, vesivoiman erityisvaatimukset sivuilla 9-11):
www.ekoenergia.fi -> ympäristömerkki -> EKOenergian kriteerit -> pdf

EKOenergiamerkityt voimalat:
www.ekoenergia.fi->voimalaitoskartta

EKOenergia FRESHABIT LIFE IP -vesistöhankkeessa:
www.vesivoimanluonto.fi ->kehitystyö

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Britannique et Finnois. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.

The project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)