Acordos de licenza

ekoenergy criteriaPara poder vender EKOenerxía imprima e asine o Acordo de licenza. Tamén debe cubrir o formulario coa súa información de contacto e achegarnos unha lista cos tipos de EKOenerxía que desexa vender na súa empresa (apéndice 2 do acordo).

Envíe o documento cuberto e asinado á Secretaría de EKOenerxía. Tan pronto como o outorgante da licenza o asine, recibirá unha copia (en PDF) no seu correo electrónico e a súa empresa aparecerá mencionada na lista da nosa páxina web.

Se quere unha copia en papel (en lugar de recibir o correo electrónico co PDF adxunto), terá que enviar dúas copias cubertas e asinadas á Secretaría de EKOenerxía.

Acordos de licenza noutros idiomas