Seguimento e garantías de orixe

Seguimento da electricidade

A electricidade non se pode rastrear ao longo de toda a rede eléctrica. Iso significa que ninguén pode ter a garantía de que “realmente obtén os electróns da empresa, ou da central de produción que escollese”. Porén, é posible establecer un “sistema de contabilidade”, que rexistre que compañía puxo tantos electróns na rede e que especifique como se produciu esa electricidade. Tamén é bastante doado engadirlle unha columna adicional ao rexistro na que se indique que electróns en particular se poden atopar na rede, o que lles permitirá aos consumidores poder “afirmar” que eses electróns se puxeron alí “no seu nome”.

Garantías de orixe

O sistema de certificados “Book & Claim”, que antes se coñecía como sistema de certificados RECS (Renewable Electricity Certificate System – Sistema de Certificados de Electricidade Renovable), introduciuse en Europa coma un sistema voluntario. Pero axiña este mesmo concepto acadou unha base legal: o artigo 5 da Directiva 2001/77/EC, do 27 de setembro de 2001, en relación coa promoción da electricidade xerada a partir de fontes de enerxía renovables no mercado eléctrico interno, introduciu un sistema de Garantías de orixe na Unión Europea. Este sistema elaborouse con máis detalle no artigo 15 da Directiva 2009/28/CE, do 23 de abril de 2009, relacionada coa promoción do uso da enerxía procedente de fontes renovables.

A directiva di basicamente que todos os países da UE necesitan establecer un sistema que garanta que, por cada Mwh que se venda como “electricidade ecolóxica”, se poña na rede un Mwh orixinado a partir de fontes de enerxía renovables. O principal obxectivo deste sistema é manter informado ao consumidor e evitar a dobre contabilidade.

Non todos os países europeos están poñendo en marcha esta directiva coa rigorosidade que deberían. Por esa razón EKOenerxía quere xogar un papel máis activo, coa intención de que todos adopten as mesmas normas, claras e estritas.

A mestura residual

Se algunhas persoas pagan polo dereito a “reclamar” o valor ecolóxico, teñen que estar seguros de que o produto que demandan se retirou da mestura da rede. Aquí é onde entra en xogo a “mestura residual”: é dicir, a mestura da rede menos o produto eléctrico rexistrado e reclamado.

Os estados-membro son cada vez máis conscientes disto. Varios deles xa estableceron unha estrutura común para o cálculo desta mestura residual, e cada vez máis están introducindo novas leis para determinar que cifras de mestura residual se deben empregar. Isto é relevante para a información que o provedor de enerxía ten que poñer na factura da electricidade (artigo 3(9) da Directiva 2009/72/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre as normas comúns para o mercado interno da electricidade) e para que as empresas calculen o impacto do carbono: CDP, Greenhouse Gas Protocol (Protocolo de gases de efecto invernadoiro)…

Para obter máis información sobre a mestura residual, consulte o proxecto RE-DISS.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text “EKOenerxía: rede e ecoetiqueta” set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text “EKOenerxía: rede e ecoetiqueta”

.

Criterios de EKOenerxía

Para obter máis información sobre os criterios de seguimento de EKOenerxía, consulte o capítulo 10 do texto “EKOenerxía: rede e ecoetiqueta”.