Fondo Ambiental

Fondo Ambiental

VVoluntarios restaurando un río nun proxecto feito posible grazas á contribución do Fondo de EKOenerxía de Finlandia.

Por cada Mwh que se venda como enerxía hidráulica de EKOenerxía, o Fondo Ambiental de EKOenerxía recibirá unha contribución dun mínimo de 0,10 €. Os cartos deste fondo empregaranse para financiar a posta en marcha de proxectos para a restauración de ríos.

EKOenerxía non se encargará da xestión dos proxectos financiados, senón que apoiará as dinámicas xa existentes e unificaraas con outras iniciativas. Os cartos do Fondo Ambiental poderán empregarse para axudar ao financiamento de diversos proxectos apoiados polas autoridades da zona.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Baseámonos na experiencia

A idea dun fondo ambiental non é nova. Copiámola dos países nórdicos, onde xa existen fondos parecidos desde principios de século. En Finlandia, os cartos que resultan da venda de enerxía hidráulica etiquetada como EKOenerxía invístense na construción de canles para os peixes e na restauración dos terreos destinados á desova dos peixes migratorios. A etiqueta finesa de EKOenerxía incorporarase á nova etiqueta internacional de EKOenerxía a finais de 2013, e a súa experiencia axudaranos a crear con éxito novos proxectos por toda Europa.