Választottbírói Testület

Panaszmechanizmus

Bárki tehet panaszt az EKOenergia Bizottság döntései (vagy épp döntések hiánya) ellen, vagy az EKOenergia-szabályok végrehajtásának módja miatt. A panaszt a Bizottság felé kell tenni, amely ezt szükség esetén a Választottbírói Testület tárja.

A Bizottság köteles a panasz beérkezését követő 3 hónapon belül reagálni, ha a panasz

  • Az EKOenergia hálózat tagjai,
  • EKOenergiát forgalmazó cégek, vagy
  • Villamosenergia termelők (vagy kéviselőjük)részéről érkezik, és utóbbiaknál a termelőegység minősítésre jogosultságát érinti.

Ha a panasztevők nem értenek egyet a Bizottság válaszával, és a fent említett 3 csoport egyikébe tartoznak, ügyük a Választottbírói Testület elé kerül.

Összetétel és Eljárás

Az EKOenergia Választottbírói Testülete legalább 3, a Tanácsadó Testület által jelölt és a Bizottság által kinevezett szakértőből áll. A kinevezés 5 évig érvényes.

A Választottbírói Testületben egy környezetvédelmi szakértőnek, valamint egy a megújuló energiákkal foglalkozó szakértőnek egyaránt fenntartott helye van. A meghatározó szereplők számára lehetőség van testületi jelöltek állítására. A Testület legalább egy tagja jogász (jogi diplomával rendelkező személy) kell, hogy legyen.

A Választottbíróság eljárása meglévő választottbírósági gyakorlaton alapul, pl. az Európai Választottbíróság (European Court of Arbitration) szabályain. Egy eset ügyében az átvételtől számított 6 hónapon belül köteles a Testület végleges döntést hozni. A végleges döntés megszületése előtt a Bizottság határozata marad érvényben.

Az EKOenergia Választottbírói Testülete határoz az EKOenergia Licencszerződéssel kapcsolatos vitákban is, amennyiben erről az EKOenergia és a licenctulajdonos megegyeztek a Licencszerződésben.

Az EKOenergia Választottbírói Testülete legkésőbb az első EKOenergia értékesítés után 2 évvel kezdi működését, azaz 2015 június 15-éig bezárólag.