Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Finlandese. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto nella lingua alternativa. Puoi cliccare sul link per cambiare la lingua attiva.

Ympäristömerkitty vesisähkö

EKOenergia ympäristömerkitsee myös vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällöin ympäristömerkin hakemus laaditaan silmälläpitäen voimalaa, jossa sähköä tuotetaan. EKOenergia-ympäristömerkki koskee siis tuotantopaikkaa, ei yhtiötä.

Varoja virtavesihankkeisiin

Kun sähkön myyjä myy EKOenergiamerkittyä vesivoimasähköä, hän maksaa kuten muutkin EKOenergian myyjät lisenssimaksun ja ilmastorahastomaksun. Lisäksi hän maksaa ympäristörahastomaksun, joka koskee vain vesivoimaa. Maksut on määritelty myytyä megawattituntia kohden. EKOenergiamerkityn vesivoimasähkön myynnistä tuloutuu EKOenergian ympäristörahastoon 0,10 euroa/MWh. Kertyneet varat suunnataan vuosittain virtavesihankkeisiin.

Kestävyyskriteerit voimaloille

Millaisesta voimalasta EKOenergiamerkitty sähkö voi olla peräisin? Ympäristömerkki edellyttää, että sähkön tuottaja noudattaa tuotannossa toiminnalle säädettyjä lakeja ja lupaehtoja.  Vesivoimalle asetetut muut vaatimukset perustuvat voimalan ympäristöhaittojen tasoon ja niiden vähentämiseen. Prosessi sisältää tärkeiden sidosryhmien kuten ympäristöjärjestöjen ja asiantuntijoiden konsultoinnin. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan viiden vuoden välein.

EKOenergia tarkistaa parhaillaan vesivoimasähkön ympäristömerkitsemisen toimintatapaa ja vaatimuksia. Tavoitteena on selkeyttää merkin hakuprosessia ja kriteerejä ja siten saada kattavammin vaatimukset täyttäviä voimaloita merkin piiriin. Taustaselvitys tehtiin vuonna 2017 ja vesivoimaa koskevia uudistuksia EKOenergian sääntöihin luonnostellaan vuonna 2018. Tarkistusprosessi  valmistuu vuoteen 2021 mennessä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

Lisätietoa:

EKOenergiaverkosto -ja merkki (pdf, vesivoiman erityisvaatimukset sivuilla 9-11):
www.ekoenergia.fi -> ympäristömerkki -> EKOenergian kriteerit -> pdf

EKOenergiamerkityt voimalat:
www.ekoenergia.fi->voimalaitoskartta

EKOenergia FRESHABIT LIFE IP -vesistöhankkeessa:
www.vesivoimanluonto.fi ->kehitystyö

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Britannico e Finlandese. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto nella lingua principale di questo sito. Puoi cliccare su uno dei links per cambiare la lingua del sito in un'altra lingua disponibile.

The project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)