Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Finlandese. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto nella lingua alternativa. Puoi cliccare sul link per cambiare la lingua attiva.

Estevaikutus: jokijatkumo katkeaa

Jämsänjoen luonnonuoma Patalankoskessa on padottu ja koskessa (yllä) vuorottelevat kuivuus ja ohijuoksutukset, kun taas kosken yläpuoli on allastunut (alla). Ohijuoksutuksessa padon luukut avataan virtaaman ollessa liian suuri vieressä sijaitsevalle Patalankosken voimalalle (teho 2,4 MW, perustettu 1936). Keski-Suomessa sijaitseva Jämsänjoki kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Kuva: Virpi Sahi

Luonnontilaisen vesistön osat ovat yhteydessä toisiinsa. Vesistön alkulähteet, joet ja järvet ovat kokonaisuus latvavesiltä alajuoksulle. Eloperäinen ja eloton aines kulkevat vapaasti virran mukana. Virtavesieliöt liikkuvat jokea myöten ylä- että alavirtaan.

Vesivoimalarakentaminen luo vesistöön esteitä, jotka katkaisevat jokijatkumon. Patojen estevaikutuksen seurauksena ainesten kulkeutuminen ja eliöiden liikkuminen vesistössä estyy täysin tai muuttuu merkittävästi.

Vesistö pirstoutuu osiksi, joita padot eristävät toisistaan. Vesistön ei ole enää yksi kokonaisuus, vaan sen osat ovat vain rajoitetusti yhteydessä toisiinsa tai eivät ollenkaan. Estevaikutus rajoittaa liikennettä sekä ylä- että alavirtaan.

Estevaikutusta voi syntyä vesivoimalapatojen ohella myös muusta syystä rakennettujen patojen tai  etenkin latvavesillä esimerkiksi tierumpujen vuoksi.

Mitä kaikkea vesivoiman aikaansaama estevaikutus saa aikaan? Klikkaa kuvaa.

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Britannico e Finlandese. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto nella lingua principale di questo sito. Puoi cliccare su uno dei links per cambiare la lingua del sito in un'altra lingua disponibile.

The project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)