ისტორია

დასაწყისი

grid_transmissionელექტროენერგიის ევროპული ბაზარი სწრაფად ვითარდება. პროდუქციის ლიბერალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია და დიფერენციაცია… ასეთმა სწრაფმა ევოლუციამ წარმოშვა ბევრი ახალი შესაძლებლობები, თუმცა ამავე დროს იქცა ბევრი სადავო მომენტის მიზეზად.

როგორ მუშაობს ელექტროენერგიის ერთი მომწოდებლიდან მეორეზე გადასვლის სქემა? როგორ შეიძლება ენერგიის წარმოების კონკრეტული წყაროს შერჩევა, როდესაც მთლიანი ელექტროენერგია მიეწოდება ერთსა და იმავე ელექტროქსელში?
რომელი მომხმარებაელი და ენერგიის განახლებადი წყაროებიდან რომელი სახის ელექტროენერგია უნდა შევარჩიო? და იმ შემთხვევაში თუ მე მაქვს „მწვანე“ კონტრაქტი, რა გავლენას ახდენს ის ჩემს პირად წვლილზე CO2 –ის გამოფრქვევაში?

დღეისათვის ამ ძირითად შეკითხვებზე მომხმარებლები ღებულობენ ძალიან განსხვავებულ პასუხებს ევროკავშირის სხვადასხვა ნაწილებში. სხვადასხვა ქვეყნებს გააჩნიათ განსხვავებული ტრადიციები და განსხვავებული შეხედულებები. აგრეთვე არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები სხვადასხვა ქვეყნის ინტეგრაციიის ხარისხთან მიმართებაში. ეს წარმოადგენს პრობლემას როგორც მსხვილი საერთაშორისო მომხმარებლებისათვის, ასევე ადგილობრივი მცირე მომხმარებლებისათვისაც. მომხმარებელთა უმრავლესობა, რომლებიც ყიდულობენ „მწვანე“ ელექტროენერგიას, აკეთებენ ამას იმის გამო, რომ მათ უნდად რაიმე ცვლილების შეტანა. მაგრამ რაიმეს შეცვლა ევროპული ბაზრის უზარმაზარ სივრცეში საკმაოდ რთულია, თუ მომხმარებლები ღებულობენ განსხავებულ და ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო რჩევებსა და წინადადებებს სხვადასხვა ქვეყნებში.

უკანასკნელ პერიოდამდე არავინ ახდენდა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებისა და მომხმარებელთა ორგანიზაციების პოზიციების კოორდინირებას ამ სფეროში. ახლა კი ვითარება შეიცვალა.

გზაზე ევროპული მიდგომისაკენ

2010 წელს ორგანიზაციებმა “ბელონა” (რუსეთი), ესტონეთის ბუნების ფონდმა, ბუნების დაცვის ასოციაციამ (ფინეთი) და ესპანურმა ორგანიზაციამ Ecoserveis AccioNatura, აგრეთვე 100% Energia Verde და REEF (იტალია) გაართიანენ თავიანთი ძალისხმევა ელექტროენერგიის საერთაშორისო ეკოლოგიური მარკირების შემუშავებისათვის.

recs_market_meeting

At the RECS Market Meeting 2012 (Amsterdam) we presented our first draft to the electricity sector. Participants from left to right: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finnish Association for Nature Conservation) and Jared Braslawsky (RECS International).

პარტნიორებმა დაიწყეს RES-E პროექტის რეალიზაცია, რომელიც წარმოადგენს ევროპაში ელექტროენერგიის განახლებადი წყაროებისათვის სტანდარტების შექმნას. დაწყებისთანავე, ამ პროცესის მნიშვნელოვანი კვაკუთხედები იყო გამჭვირვალობა და ყველა მხარის წვლილის შეტანა პროექტის რეალიზაციაში. RES-E ხორციელდებოდა ISEAL კოდექსის („სათანადო პრაქტიკის კოდექსი სოციალური და ეკოლოგიური სტანდარტების დადგენისათვის“) წესის თანახმად. აღნიშნული პროცესი აგრეთვე იყო შთაგონებული ჩრდილოამერიკული მარკირების Green-e მიდგომით.

2011 წლის სექტემბრიდან 2012 წლის სექტმბრამდე, 400–ზე მეტი დაინტერესებულ მხარეთა მიერ ჩატარდა კონსულტაციები მწარმოებელების, მომწოდებლების, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელისუფლები ორგანოების წარმომადგენლებისათვის.

2012 წლის ზაფხულის განმავლობაში RES-E პროექტის სამდივნომ შეაგროვა ყველა გამოთქმული მოსაზრებები, წინადადებები და კომენტარები და გამოაქვეყნა ისინი დოკუმენტის სახით სახელწოდებით „უფლებამოსილებათა ჩარჩოები“ (“ Terms of Reference”).

2012 წლის სექტემბერ–ნოემბერში ორგანიზებული იქნა კონსულტაციები საზოგადოებასთან ამ დოკუმენტის თემასთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი განხილვის დასრულებისთანავე პროექტში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გადაწყვიტეს შეექმნათ ქსელი „ეკოენერგია“, აგრეთვე დამატებითი მოსაზრებების წარმოდგენისათვის შეიქმნა საკუნსულტაციო ჯგუფი. 2013 წლის 23 თებერვალს „ეკოენერგიის” სანჭომ დაამტკიცა ქსელის მთავარი დოკუმენტი „ეკოენერგია – ქსელი და მარკირება“

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017