წევრები

„ეკოენერგიის“ ქსელის პარტნიორებს შორის შეთანხმება ღიაა ხელმოწერისათვის 2012 წლის ნოემბრიდან. ამ მომენტიდან აღნიშნულ შეთანხმებას ხელი მოაწერა 42 ორგანიზაციამ და ჩვენ ველოდებით მომდევნო თვეებში უფრო მეტ რაოდენობას.

„ეკოენერგიის“ ყველა წევრს გააჩნია „ეკოენერგიის“ საბჭოში არჩევის უფლება. გადაწყვეტილებები მიიღება ხმების უმრავლესობით ¾ გადაანგარიშებით.

Click here to see on a map where our members are based.