Arbitrų Kolegija

Konfliktų sprendimas

Kiekvienas gali pateikti skundus dėl Tarybos nutarimų (nutarimų trūkumų, jų nebuvimo), arba dėl EKOenergijos nuostatų pažeidimų. Skundai turi būti tiesiogiai pateikiami EKOenergijos Tarybai. EKOenergijos Konsultacinė grupė taip pat įsitraukia į šių skundų nagrinėjimą.

EKOenergijos Taryba, trijų mėnesių bėgyje, turi atsakyti į skundus pateiktus:

  • EKOenergijos tinklo narių;
  • Kompanijų, parduodančių ekoenergiją;
  • Elektros gamintojų, dėl jų produkcijos tinkamumo.

Jei skundų pateikėjams Tarybos sprendimas yra nepriimtinas ir jei jie priklauso vienai, iš aukščiau išvardintų grupių, jie savo skundą gali pateikti Arbitrų Kolegijai.

Struktūra ir darbo tvarka

Arbitrų Kolegija susideda iš mažiausiai trijų ekspertų, kuriuos iškelia Konsultacinė grupė ir skiria EKOenergijos Taryba. Arbitrų Kolegija yra skiriama 5 metams.

Į Arbitrų Kolegiją būtinai turi būti skiriami aplinkosaugos ir atsinaujinančios energijos ekspertai. Suinteresuotų šalių grupės turi galimybę siūlyti savo kandidatus. Bent vienas iš Arbitrų Kolegijos narių turi būti juristas (turėti teisės magistro laipsnį).

EKOenergijos arbitražo procedūros bus paremtos esamomis arbitražo taisyklėmis (Europos arbitražo teismas). Arbitrų Kolegija priima sprendimus šešių mėnesių bėgyje, po to, kai byla buvo perduota jiems.  Tarybos sprendimas galioja iki tol, kol nebus priimtas galutinis Arbitrų Kolegijos sprendimas.

EKOenergijos Arbitrų Kolegija taip pat sprendžia ginčus tarp EKOenergijos ir licencijos turėtojų, kylančių dėl EKOenergijos Licencinės sutarties.

EKOenergijos Arbitrų Kolegija pradės savo darbą ne vėliau, nei po dviejų metų po pirmųjų EKOenergijos pardavimų (2015.06.15).