EKOenergijos Taryba

ekoenergy stamp

EKOenergijos Taryba yra aukščiausia valdžios institucija organizacijos valdymo struktūroje. Kiekviena EKOenergijos organizacija-narė skiria po vieną žmogų į Tarybą. Visi sprendimai yra priimami ¾ dauguma. Tarybos nariai: