EKOenergijos eko-ženklas

EKOenergija yra eko-ženklas skirtas elektros energijai. Pirkdamas elektros energiją, pažymėtą šiuo ženklu, gauni ne tik atsinaujinančią energiją, bet taip pat prisidedi ir prie pokyčių įgyvendinimo.

Būdamas ekoenergijos vartotoju, tikiesi, kad atsinaujinančios energijos pirkimas, tiesiogiai veda prie konkrečių rezultatų, t.y. – prie pokyčių, kurie nebūtų įvykę, jei ne tavo pirkimas. Individualiams vartotojams labai sunku pamatyti rezultatus, bet kalbant vienu balsu – situacija labai skiriasi.

EKOenergijos ženklo dėka, sujungiame tūkstančius vartotojų ir šis skaičius auga kiekvieną dieną. Kartu mes galime, be didelių išlaidų, padaryti didelius pokyčius.

  • EKOenergija susitelkusi į tinkamos informacijos vartotojams skleidimą;
  • EKOenergija yra įrankis jėgainių tvarumui padidinti;
  • EKOenergija garantuoja, kad dalis sumos, gautos iš ekoenergijos pardavimų, būtų skiriama Klimato Fondo naujų projektų finansavimui;
  • EKOenergija nustato griežtus kriterijus žaliosios energijos stebėjimui, sekimui;
  • EKOenergija garantuoja, kad auditai būtų atliekami.

Spauskite čia, norėdami sužinoti daugiau apie EKOenergijos ženklo apimamus aspektus.