EKOenergijos ekologinis ženklas

Logo-EKOenergy-no-text

EKOenergijos ženklas yra tarptautiniu mastu pripažintas atsinaujinančios elektros, dujų, šildymo ir vėsinimo kokybės garantas. Ekologinis ženklas taip pat yra komunikacijos priemonė,naudojama asmenų ir įmonių, siekiant parodyti savo įsipareigojimą atsinaujinančiai energijai, taip skatinant kitus daryti tą patį. Tai padeda pagreitinti perėjimą prie 100 % atsinaujinančios energijos pasaulio.

Mūsų tarptautinė komanda mielai suteiks daugiau informacijos ir atsakys į jūsų klausimus įvairiomis kalbomis. Mūsų medžiagą galite rasti daugiau nei 20 kalbų.

EKOenergijos kriterijai trumpai

EKOenergijos ženklu pažymėta energija yra 100% atsinaujinanti ir ne tik. Ekologinis ženklas įrodo, kad suvartota energija atitinka papildomus kokybės kriterijus, nustatytus nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų tinklo. Ženklo naudojimas taip pat padeda vartotojams padaryti konkretų papildomą teigiamą poveikį per mūsų Klimato ir Aplinkos fondus.

1. Patikimas energijos sekimas ir dvigubo perskaičiavimo apsauga

EKOenergija yra atsinaujinančių šaltinių, žalioji energija. Norėdami tai įrodyti, reikalaujame, kad energijos kilmė būtų patikimai sekama ir būtų išvengta dvigubo aplinkosaugos atributų perskaičiavimo (t. y. esame visiškai tikri, kad tik 1 asmuo ar įmonė gali pretenduoti į tą pačią MWh atsinaujinančios energijos). Todėl priimame tik tuos prietaisus, kurie atitinka Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo 2 taikymo srities rekomendacijų kokybės kriterijus. Europoje tai turi vykti naudojant kilmės garantijų sistemą, kaip reglamentuoja Europos teisės aktai. Šiaurės Amerikoje naudojame REC (Renewable Energy Certificates). Kitur priimame nacionalines schemas arba I-REC. Energijos gamyba ir vartojimas turi vykti tose pačios rinkos ribose.

2. Tvarumas

EKOenergija yra tvariai pagaminta atsinaujinanti energija. EKOenergijos pažymėta energija turi atitikti EKOenergijos tinklo nustatytus tvarumo kriterijus. Žalioji energija gali būti parduodama su EKOenergergijos ženklu, kai elektrines patvirtina EKOenergijos sekretoriatas arba EKOenergijos valdyba. Norėdami sužinoti daugiau apie patvirtinimo procesą, susisiekite su EKOenergijos sekretoriatu. Patvirtinimas yra nemokamas.

Mūsų tvarumo kriterijai apima šiuos aspektus:

  • Vėjo ir saulės energija gali būti parduodama su EKOenergijos ženklu tik tada, jei įrenginiai yra už saugomų gamtos teritorijų ir už paukščiams svarbių teritorijų ribų. Tos pačios taisyklės taikomos energijai iš geoterminių jėgainių ir iš jūros energijos jėgainių.
  • EKOenergijos ženklu pažymėta hidroenergija gaunama iš įrenginių, kurie atitinka EKOenergijos tvarumo kriterijus. Jie užtikrina nuolatinę srovės tėkmę, atsižvelgia į žuvų migraciją ir užtikrina tinkamas buveines vietinėms vandens rūšims.
  • Bioenergijai (elektros, biodujų ir šildymo gamybai) priimame tik organines atliekas iš agrikultūros, savivaldybių bei pramonės ir specifinius medienos biomasės tipus (išskyrus šaknis, kelmus ir didelius rąstus). Šie ištekliai turi būti naudojami 100 % atsinaujinančios energijos įrenginiuose.
  • Taip pat patvirtiname visų rūšių atsinaujinančias dujas, kurios gaminamos atsinaujinančią elektros energiją paverčiant dujomis („energija į dujas”), pavyzdžiui, žaliasis vandenilis. Dujų gamyboje naudojama atsinaujinančių šaltinių elektra turi atitikti mūsų elektros energijos tvarumo kriterijus.

3. Papildoma nauda įgyvendinant naujus švarios energijos projektus

EKOenergijos ženklo naudojimas reiškia tikrus pokyčius. Dėl jūsų paklausos EKOenergijai naujos jėgainės atsiranda ten, kur jų labiausiai reikia.

Perkant EKOenergijos pažymėtą elektros energiją, dujas ar šildymą, mažiausiai 0,10 € (dešimt eurocentų) už MWh keliauja į mūsų Klimato fondą. Tai finansuoja švarios energijos projektus atokiose besivystančių šalių bendruomenėse. Rinkdamiesi EKOenergiją jūs, be asmeninių pastangų, prisidedate prie konkrečių pokyčių, kurių kitu atveju nebūtų.

Visi mūsų finansuojami projektai atrenkami skaidriu procesu ir prisideda prie JT Tvaraus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimo. Šie klimato projektai yra vienas iš EKOenergijos būdų užtikrinti papildomą naudą pasauliui.

4. Auditas ir patikra

EKOenergijos ekologinis ženklas yra pagrįstas nacionalinių ir regioninių institucijų atliktais auditais ir patikra. Jei reikiamos informacijos nėra, nepriklausomas išorės auditorius patikrina, ar yra įvykdyti EKOenergijos reikalavimai. Daugiau informacijos apie mūsų audito kriterijus rasite tekste EKOenergy – Network and label (EKOenergija – tinklas ir etiketė) .