Vartotojų informacija

Kur gaunama energija buvo pagaminta? Ir kaip?

EKOenergijos pardavėjai turi informuoti vartotojus ir potencialius vartotojus apie jų gaunamos ekoenergijos kilmę. Mažiausiai, šioje informacijoje, turi būti pateikta:

  • Kilmės šalis;
  • Išgavimo būdas: saulės baterijos, sausumos ar jūros vėjo jėgainė, hidroelektrinė, vandenyno srovių jėgainė, geoterminė elektrinė, biomasė… Mišriame atvejyje, nurodomas procentas.

Vartotojams tai suteikia galimybę pirkti energiją iš savo šalies,  pirkti ”tik vėjo” arba ”tik saulės” energiją arba pirkti tik tokią energiją, kurią, jų nuomonę, verta paremti.

 Paprastai, tai nereiškia, kad vartotojai gauna būtent tą pasirinktą energiją iš savo elektros lizdo. Tai reiškia, kad ši elektros energija, jų dėka, pateko į rinką ir kad jie yra vieninteliai, kurie turi teisę reikalauti specifinio tipo energijos. Jei norite sužinoti daugiau informacijos, kokiu principu tai veikia, skaitykite stebėjimas ir Kilmės garantijos.

Žalioji energija, klimato kaita ir anglies apskaita

© SunEdison

EKOenergija padeda suinteresuotoms šalims gauti tinkamą informaciją, apie anglies daromą poveikį žaliosios energijos pirkimams.

Žaliosios energijos pirkimas automatiškai nepriveda prie naujo, atsinaujinančios energijos įrenginio statymo. Pvz.: jei vartotojas pereina prie vėjo energijos, tai nereiškia, kad iš jo gautų pinigų, bus statomas naujas vėjo malūnas. Tačiau tai reiškia, kad vėjo malūno savininkai gaus dalį sumos, kuri prisidės prie jų investicijų pelningumo.

 Taip pat svarbu, kad už kiekvieną parduotą MWh, Jūsų dėka, mažiausiai 0,10 € keliaus į EKOenergijos Klimato Fondą, iš kurio bus finansuojami nauji projektai.

Perkant atsinaujinančią energiją nereiškia, kad pasaulio anglies dioksido emisija automatiškai mažėja. Tačiau, yra priimtina, kad energijos vartotojai, norėdami sumažinti savo asmeninę anglies dioksido emisiją, pereina prie žaliosios energijos vartojimo. Žaliosios energijos vartotojams leidžia tvirtinti nulinę anglies dioksido emisiją. Kitiems yra rekomenduojama  naudoti skaičius, paremtus atsinaujinančios energijos jėgainės gyvavimo ciklo analize (atsižvelgiant į statinio ir jo priežiūros sukeltą taršą). EKOenergija ir EKOenergijos tiekėjai grindžia savo informacija plačiai pripažintais standartais, ypatingai „Scope 2 Guidance“ iš Greenhouse Gas Protocol (Šiltnamio efektą sukelenčių dujų protokolas).

Neperkančiųjų žaliosios energijos informavimas

EKOenergijos tinklas aktyviai skatina naudotis – RE-DISS and EPED residual mix figures.

EKOenergijos kriterijai

Detalesnę informaciją, apie vartotojų informacijos kriterijus, galite rasti ‘EKOenergy: Network and label’, 6 skyriuje.