Energijos atsekimas

grid overview showing the path of green reenewable energy

Mums svarbu, kad švarios energijos kilmė būtų patikimai atsekama. Taip siekiama užtikrinti, kad:

Įmonės vis didesnę reikšmę teikia žaliosios energijos tiekimui. Dėl šios priežasties įvairioms atsinaujinančios energijos rūšims yra kuriamos atsekimo sistemos. EKOenergija atidžiai stebi atsinaujinančios elektros energijos, atsinaujinančių dujų ir atsinaujinančios šilumos atsekimo pokyčius.

Toliau rasite daugiau informacijos, taip pat apžvalgą atsekimo sistemų, kurios tinkamos įrodyti EKOenergijos paženklintos energijos kilmę.

Elektros energijos atsekimas

Elektros energijos neįmanoma atsekti visame elektros tinkle. Visa pagaminta elektros energija, nesvarbu, ar iš švarių šaltinių, ar iš iškastinio kuro šaltinių, sumaišoma, kai ji pridedama į bendrą tinklą. „Užsisakyti ir reikalauti“ („Book and claim“) sistemos (pvz., Kilmės garantijos ir I-REC) buvo sukurtos tam, kad vartotojai galėtų prisiimti konkretų kiekį ir rūšį atsinaujinančios elektros energijos, kaip savą. Tai duomenų bazės, kuriose gamintojai gali įregistruoti arba „užsisakyti“, kiek, kada ir kaip pagamino elektros. Vartotojai, remdamiesi šia informacija, gali „reikalauti“ žalios elektros energijos. Energijos savybių sertifikatai (EAC) išduodami kaip atsinaujinančios elektros pirkimo įrodymas. Neįmanoma sigyti žaliosios energijos, neįrodžius jos kilmės šiais sertifikatais.

Pagrindiniai atsekimo sistemų tikslai yra vartotojo informavimas ir dvigubo perskaičiavimo išvengimas. Svarbu vengti dvigubo perskaičiavimo, kad keli vartotojai negalėtų teigti vartojantys tą pačią žaliąją elektros energiją.

Sertifikatai, sukurti naudojant atsinaujinančius išteklius, turi būti panaudoti (ty atšaukiami arba išpirkti) pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo 2 taikymo srities gaires (Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance): „Visos sutartinės priemonės, naudojamos pagal rinka pagrįstą antros taikymo srities apskaitos metodą, turi būti išduodamos ir išperkamos kuo greičiau prasidėjus energijos vartojimo laikotarpiui, kuriam taikoma priemonė“ ir „turi būti gaunama iš tos pačios rinkos, kurioje vykdomos atskaitingo subjekto elektros energijos vartojimo operacijos“. (p.60). EKOenergijos ekologiniu ženklu pažymėta elektros energija atitinka šiuos kriterijus.

Kilmės garantijos

Europoje sekimo sertifikatai vadinami Kilmės garantijomis (GO arba GoO). Nacionalinius GO registrus valdo valstybės paskirti subjektai, kaip reguliavimo institucijos arba tinklo operatoriai. Dėl elektros energijos atsekimo EKOenergijos ekologinis ženklas bendradarbiauja su Europos Sąjungoje esančiais GO.

Teisinis sistemos pagrindas yra 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 15 straipsnyje. Nuo 2021 m. ši direktyva bus pakeista 2018 m. gruodžio 11 d. Direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 19 straipsniu.

REC

JAV ir Kanadoje elektros energijos sekimo sertifikatai vadinami Atsinaujinančios elektros energijos sertifikatais (REC). Būtina turėti REC norint įrodyti atsinaujinačios elektros energijos vartojimą. REC naudojamos tiek savanoriškose, tiek atitikties rinkose (complience markets). Daugiau skaitykite Center for Resource Solutions (Išteklių sprendimų centro) dokumente The Legal Basis for Renewable Energy Certificates (PDF) (Atsinaujinančios energijos sertifikatų teisinis pagrindas).

Norint naudoti EKOenergijos ženklą JAV ir Kanadoje, būtini REC.

I-REC sertifikatai

The International REC Standard (Tarptautinis REC standartas) yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti patikimas atributų sekimo sistemas (EAC sistemas) visame pasaulyje.

Kaip ekologinis ženklas energijai, EKOenergija bendradarbiauja su I-REC, siekdama įdiegti standartinę elektros atsekimo sistemą tose šalyse, kuriose vietos valdžia jos nenustatė, pavyzdžiui, Turkijoje, Kinijoje, Indijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Indonezijoje ir Pietų Afrikoje. Šalių, kuriose yra I-REC registrai, sąrašą galite rasti I-REC svetainėje.

EKOenergija priima I-REC sertifikatus EKOenergijos ekologiniu ženklu pažymėtos elektros energijos sekimui, jei:

  • I-REC yra naudojami per 12 mėnesių nuo pagaminimo.
  • Ta pati I-REC produkcija nebuvo panaudota anglies dioksido kompensavimo kreditui (carbon offset credit) sukurti.

Nacionaliniai elektros atsekimo sertifikatai

EKOenergija yra atvira darbui su kitomis sekimo sistemomis, jei jos atitinka mūsų kriterijus, pagal kuriuos išvengiama dvigubo perskaičiavimo ir yra užtikrinamas informacijos skaidrumas. Įvairios sertifikatų schemos gali papildyti viena kitą, tačiau dėl to gali kilti dvigubo perskaičiavimo rizika, o to visada reikėtų vengti.

Konkretūs atvejai bus vertinami pagal šalį, kurioje vartojama elektra. Jei turite klausimų, kreipkitės į EKOenergijos sekretoriatą.

Japonija: šiuo metu CDP priima J-Credits (J-kreditus), Green Power Certificates (Žaliosios energijos sertifikatus) ir Neiškastinio kuro kreditus (NFC). Tikimasi, kad NFC taps pagrindine sekimo sistema Japonijoje. Kartu su RE100 ir CDP, EKOenergija taip pat atidžiai seka pokyčius Japonijoje ir šiuo metu priima visas 3 galimas schemas.

Taivanas: Taivane įprasta praktika pirmenybė teikiama I-REC. EKOenergy taip pat priima Taivano REC (T-REC)..

Australija: Atsinaujinančios elektros energijos gamyba ir pardavimas Australijoje vykdomas per Australijos REC. Tai apima mažos apimties technologijų sertifikatus (STC) ir didelio masto generavimo sertifikatus (LGC). Australijos REC tinka EKOenergijos ekologiniu ženklu pažymėtos elektros energijos sekimui Australijoje.

Vietinės gamybos atsekimas, EEPS (PPA) ir elektros sutartys

Be žaliosios energijos sutarčių: gamyba vietoje, EEPS (elektros pirkimo sutartys) ir atsietų sertifikatų pirkimas yra kiti būdai gauti atsinaujinančios elektros energijos. Nepriklausomai nuo metodo, EKOenergijos ekologinis ženklas užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo. Tai reiškia, kad kai pagaminta elektros energija patenka į tinklą, vartotojai gali teigti, kad naudoja atsinaujinančią elektros energiją:

  • Jei tai produkcijai buvo išduoti EAC.
  • Jei jie buvo atšaukti vartotojo vardu.

Gaminant vietoje, sekimo sertifikatai paprastai neišduodami, nes elektra tiekiama tiesiogiai konkrečiam vartotojui, nepraleidžiant tinklo. Tačiau jei tokiai vietoje suvartotai elektros energijai išduodami EAC, jie turėtų būti anuliuoti / išpirkti vietinio vartotojo vardu, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo rizikos. Žr. daugiau apie EKOenergija iš instaliacijos vietoje.

Norėdami sužinoti daugiau apie skirtingus atsinaujinančios elektros energijos šaltinius, žiūrėkite toliau pateiktą internetinį seminarą „Atsinaujinantys įmonių šaltiniai: greitasis kursas“, kurį sukūrė „SolarPower Europe“ ir „RE-Source“ (nuo 3:43 iki 15:45).

Sertifikatų importas ir eksportas

EKOenergija leidžia naudoti sekimo sertifikatus tik toje pačioje elektros rinkoje, kurioje buvo pagaminta elektra. EKOenergijos kriterijai nurodo, kad vartotojas visada turi būti informuotas apie perkamos elektros kilmės šalį (ar regioną).

EKOenergijos ženklu pažymėta energija atitinka Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo standartą, taip pat praktiką, kurią palaiko CDP. Tais atvejais, kai tam tikrose šalyse stebėjimo sertifikatų nėra, manome, kad lankstumo rodymas padeda duoti rinkai tinkamus signalus ir taip prisideda prie patikimo sekimo kūrimo.

Atsinaujinančių dujų atsekimas

old gaspipe ending in nature

EKOenergija siekia dirbti su patikimomis ir nepriklausomomis dujų sekimo sistemomis, kurios būtų atviros visiems suinteresuotiems rinkos dalyviams ir kuriose nebūtų dvigubo skaičiavimo.

Pageidautina, kad kiekvienoje šalyje būtų tik viena priimta sekimo sistema arba tik viena priimta sekimo sistema kiekvienai dujų rūšiai, t. y. biodujoms, elektros energijos tiekimui dujoms ir t. t. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Jei tam tikroje šalyje nėra sekimo sistemos, EKOenergijos valdyba įvertins pardavėjo pasiūlytą sekimo sprendimą. Tokios sistemos patvirtinimas yra laikinas. Privačios sekimo sistemos automatiškai pakeičiamos oficialiomis sistemomis, kai tik jos atsiranda.

EKOenergija šiuo metu priima:

  • Visi esami biometano registrai ES.
  • „CertifHy“ vandenilio kilmės garantijos sistema.

Daugiau informacijos apie atsinaujinančių išteklių dujų sekimą rasite EKOenergijos atsinaujinančių dujų kriterijų 5 skyriuje.