Kilmės garantijų “sekimas”

Elektros energijos “sekimas”

Elektros energiją neįmanoma „susekti“ energijos srautuose. Tai reiškia: niekas negali garantuoti, kad gaunama energija yra būtent iš kompanijos ar gamintojo, kuris buvo pasirinktas. Tačiau, yra galimybė sukurti valdymo sistemą, kuri reguliuotų energijos pardavimus (gamintojai gali parduoti tiek energijos, kiek pagamino) ir registruotų energijos kilmę.  Prie šio registro nesunku pridėti ir energijos tiekėjo vardą.

Kilmės garantijos

Dešimto dešimtmečio pabaigoje, ekoženklų sistemos, tokios kaip Bra Miljöval ir Norppaenergia, buvo iš pirmųjų, kurios išbandė Kilmės garantijų sistemą. Kadangi šios kompanijos norėjo skatinti tam tikras jėgaines, jos turėjo pristatyti būdą, kaip sekti šių jėgainių pagaminamą elektros energiją. Pirmoji didžiausia Europos sistema buvo RECS (Renewable Electricity Certificate System) – sertifikatų sistema, sukurta elektros energijos sektoriaus.

Šias laisvas stebėjimo sistemas perėmė Kilmės garantijų sistema, kuri pirmą kartą buvo pristatyta 2001.09.27 Direktyvos 2009/77/EK, dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros energijos rinkoje, 5 straipsnyje. Sistema buvo toliau tobulinama, pasitelkiant 2009.04.23 Direktyvos, dėl skatinimo naudoti energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 15 straipsnį.

ES direktyvoje pateikta, kad visos ES šalys turi sukurti oficialų registrą, kuris įrodytų „produkcijos esamumą“, už kiekvieną, pagamintą iš atsinaujinančios energijos šaltinių, MWh. Šis įrodymas yra Kilmės garantija. Niekas negali pardavinėti žaliąją energiją, jei neturi Kilmės garantijos. Pardavus žaliąją energiją, Kilmės garantija turi būti atšaukta (panaikinta iš sistemos). Vartotojų informavimas ir dvigubo skaičiavimo išvengimas yra pagrindiniai šios sistemos tikslai.

EKOenergija naudojasi Europos Kilmės garantijų sistema. Tuo pačiu metu, EKOenergija nori skatinti valstybes priimti griežtas ir aiškias Kilmės garantijų sistemos taisykles. Valstybėms, nepriklausančioms ES, EKOenergija gali priimti kitokias stebėjimo sistemas („rezervavimo ir patvirtinimo sistema“), jei jos įvykdo griežtus reikalavimus.

Elektros energijos atliekamasis mišinys

residual-mix

Kai kurie vartotojai reikalauja tam tikros elektros energijos rūšies (pvz.: žaliosios energijos), tokiu atveju, turi būti užtikrinta, kad perkamos energijos kiekis ir rūšis, bus ”užsakyta” būtent šiems vartotojams. Tokioje situacijoje atsiranda atliekamasis mišinys (residual mix): iškastinės, atominės ir atsinaujinančios energijos derinys. Šis mišinys lieka visiems vartotojams, kurie nereikalauja specifinės rūšies elektros energijos.

Įvairių rūšių energijos stebėjimas ir sekimas yra privalomas, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo ir kad vartotojams būtų pateikiama tikslinga informacija, apie jų vartojamą energiją. Dauguma valstybių ir suinteresuotų šalių jau įsteigė bendrą struktūrą šio atliekamo mišinio skaičiavimui, ir vis daugiau šalių priima teisės aktus, siekdami nustatyti, kokios turėtų būti atliekamojo mišinio proporcijos.

Šis mišinys yra svarbus elektros energijos tiekėjams. Jų pagalbą, jie gali apskaičiuoti ir pateikti ataskaitas (emisijos atskleidimo įsipareigojimas Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity 3(9) straipsnis).

Išsamesnę informaciją, apie atliekamąjį mišinį (Residual mix), rasite RE-DISS project

Importas – eksportas

EKOenergija gali veikti ir iš kitos šalies, šalyje, kuri yra vartotoja (per importą, arba per Kilmės garantijų atšaukimą, tose šalyse). ‘EKOenergy – Network and label’ 10.2 ir 10.3 skyriuose pateikti šių atvejų kriterijai.

Informacijoje, skirtoje tiekėjams, suteikiame šių kriterijų praktinę apžvalgą.

Atkreipkite dėmesį, kad importas – eksportas yra ne taisyklė, o išimtis. Dauguma EKOenergijos pardavimų yra vietiniai. EKOenergijos kriterijai taip pat pabrėžia, kad vartotojas turi būti visada informuojamas apie įsigytos energijos kilmės šalį.

Kilmė Kur gali būti vartojamas Kaip
Šalys, susijusios su AIB (Association of Issuing Bodies): AT, BE, CH, CZ, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Šalyse su sekimo sistemomis, susijusiomis su AIB: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Perkėlimas, remiantis EECS taisyklėmis
Šalys su sekimo sistemomis, susijusiomis su AIB: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Visose kitose šalyse Galimas, atšaukiant buvusį domeną
ES valstybės, nepaminėtos prieš tai Tik vartojimas pačioje šalyje, kol EKOenergijos Taryba nepakeis sprendimo. Šis sprendimas bus pateiktas šiame tinklalapyje. Kilmės garantijų atšaukimas, kilmės šalyje
Turkija, Rusija Tik vartojimas pačioje šalyje.  I-REC atšaukimas
Visos kitos valstybės (išskyrus EEE, Šveicariją, Turkiją) Dar nepriimtina. Kol EKOenergijos Taryba nepakeis sprendimo, remiasi kriterijais, pateiktais ‘EKOenergy – Network and Label’ 10.1 skyriuje.

.

EKOenergijos kriterijai

Išsamesnę informaciją, apie EKOenergijos kriterijus, rasite ‘EKOenergy: Network and label’ 10 skyriuje.