Mūsų pasiekimai

EKOenergy: One label, six goals SDGs

EKOenergija siekia apsaugoti gamtą ir kovoti su klimato kaita, visų pirma padėdama energijos vartotojams pereiti prie 100% tvarios ir atsinaujinančios energijos. Nuo pat mūsų pradžios 2013 m. nuėjome ilgą kelią. Mūsų pradinė pažanga išsamiai aprašyta mūsų ataskaitoje: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (EKOenergijos pirmi 5 metai – 2013-2018).

Mes skatiname atsinaujinančios energijos vartojimą visame pasaulyje – bendraudami su stambiais energijos vartotojais ir bendradarbiaudami su aplinkosaugos organizacijomis bei Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) tinklais. Mūsų Klimato fondas remia atsinaujinančios energijos projektus besivystančiose šalyse, kuriais siekiama sumažinti energijos skurdą. Mūsų Aplinkosaugos fondas finansuoja pažeistų upių ekosistemų atkūrimo projektus.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip EKOenergijos eko ženklas prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų (SDG), galite rasti Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamento (UN DESA) leidinyje SDG Good Practices (DVT Gerosios praktikos).

Priemonė, įgalinanti vartotojus

Daugelyje pasaulio šalių vartotojų vaidmuo energijos rinkoje yra labai ribotas. Yra sunku arba kartais neįmanoma pasirinkti žaliąją energiją ar aktyviai prisidėti prie energijos perėjimo. EKOenergija padeda kurti priemones, suteikiančias vartotojams daugiau galimybių. Dalis svarbiausių mūsų pasiekimų yra:

  • Mes daug prisidėjome prie Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo 2 taikymo sritis) rengimo. Mes sudarėme šio teksto santrauką 19 kalbų su specifiška informacija reikalinga skirtingoms šalims.
  • Mes vieni pirmųjų pripažinome I-REC – tarptautinį atsinaujinančios energijos sertifikatų standartą. I-REC leidžia atsekti energiją už Europos ir JAV ribų, ir mes buvome vieni pirmųjų, kurie dirbo su šiuo standartu tokiose šalyse kaip Kinija ir Brazilija.
  • Mes sukūrėme daug informacinės medžiagos apie žaliąją energiją apskritai ir ypač apie atsinaujinančių šaltinių elektros energijos pirkimą. Daugelis mūsų leidinių yra prieinami įvairiomis kalbomis. Vienas iš jų – mūsų internetinis kursas Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting, (Žalioji energija – atsinaujinančios elektros energijos pirkimas su LEED ir anglies dvideginio apskaita), kurį mes parengėme bendradarbiaudami su LEED ir US Green Building Council (JAV Žaliųjų pastatų taryba). Kursas yra prieinamas 4 kalbomis. Mes ir toliau rengiame informacinę medžiagą, pavyzdžiui, lankstinukus ir straipsnius daugeliu kitų kalbų, už vertimus dėkojame atsidavusiems savo savanoriams.

Pasisakome už 100% tvarų pasaulį

EKOenergijos pažymėta energija dabar prieinama daugiau nei 40 skirtingų šalių. Vis daugiau įmonių naudoja mūsų logotipą ant savo produktų, siekdamos parodyti savo įsipareigojimą ekologiškai tvariai energijai.y.

Esame Climate Action Network (Europe) (Klimato veiksmų tinklo Europoje), Global 100% RE Campaign, ir IRENA’s Coalition for Action nariais. Mes prisidėjome prie straipsnių ir publikacijų apie 100% atsinaujinančio pasaulio perspektyvą bei remiame kampanijas prieš iškastinio kuro subsidijas.

Biologinės įvairovės apsauga

River_restoration_vihti people on bridge

Mes įtraukiame energetikos įmones ir energijos vartotojus į pokalbį apie energijos gamybos poveikį gamtai. Esame projekto „LIFE Freshabit“ dalyviai, todėl sukūrėme svetainę Hydropower’s nature (Hidroenergetikos savybės), kurioje yra daug informacijos apie tai, kaip hidroenergija veikia upių ekosistemas.

Naudodami EKOenergijos paženklintą energiją, dideli verslai gali susieti savo anglies dioksido mažinimo tikslus ir įsipareigojimus gamtai bei biologinei įvairovei („Verslas ir biologinė įvairovė“).

Mes finansuojame įvairius projektus, kurie skatina upių biologinę įvairovę. Už kiekvieną parduotą MWh energijos, kuri pagaminta hidroelektrinės ir pažymėta EKOenergijos, į mūsų Aplinkosaugos fondą mokamas ne mažesnis kaip 0,10 € (dešimties centų) įnašas. Iš šių įnašų finansuojami projektai, skirti žuvų migracijos kliūčių pašalinimui, nerštaviečių atkūrimui ir daug daugiau. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų Aplinkosaugos fondo puslapyje.

Švarios energijos projektai kovojantys su skurdu

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Už kiekvieną parduodamą EKOenergijos pažymėtos energijos MWh ne mažiau kaip 0,10 € (dešimt centų) atitenka mūsų Klimato fondui. Šiais įnašais finansuojame naujus švarios energijos projektus (daugiausia saulės energijos projektus), mažinančius energijos nepriteklių.

Šie projektai taip pat prisideda prie JT Darnaus vystymosi tikslų (UN SDG) įgyvendinimo. Daugiau apie tai, kaip EKOenergija prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo galite perskaityti UN DESA leidinyje SDG Good Practices (DVT Gerosios praktikos).

Norėdami sužinoti daugiau apie tokius projektus, apsilankykite mūsų Klimato fondo puslapyje.

Padėkite mums padaryti daugiau

Šie rezultatai būtų neįmanomi be jūsų paramos, nes tokie projektai yra remiami tūkstančių EKOenergijos paženklintos elektros energijos vartotojų. Jūs galite padėti mums nuveikti dar daugiau, pereidami prie EKOenergijos paženklintos energijos ir įtikinę savo draugus bei kolegas padaryti tą patį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus socialinėje medijoje: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ir LinkedIn.