Aplinkos fondas

Aplinkos fondas

Savanoriai atstato upės vagą. Projektas finansuojamas iš Aplinkos fondo.

Už kiekvieną EKOenergijos parduotą hidroenergijos MWh, mažiausiai 0,10 € keliauja į EKOenergijos Aplinkos fondą. Pinigai iš EKOenergijos Aplinkos fondo yra skiriami upių restauracijos projektams.

EKOenergija nevadovauja vykdomiems projektams. EKOenergija palaiko ir prisijungia prie egzistuojančių iniciatyvų. Iš Aplinkos fondo gali būti finansuojami, pvz.: valdžios institucijų inicijuojami projektai.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Paremta patirtimi

Aplinkos fondo idėja nėra nauja. Ji buvo nukopijuota nuo Šiaurės šalių, kuriose panašūs fondai egzistuoja jau nuo šio amžiaus pradžios. Suomijoje, pinigai, gaunami už EKOenergijos ženklu pažymėtos hidroenergijos pardavimus, yra investuojami į žuvų praplaukų statymą ir migruojančių žuvų nerštaviečių atkūrimą. Spauskite čia, kad pamatytumėte projektus, finansuojamus iš EKOenergijos Aplinkos fondo.