Pripažinti tarptautinių standartų

Tarptautiniu mastu pripažinta priemonė skatinanti perėjimą prie atsinaujinančios energijos

Tarptautiniai standartai, kaip Greenhouse Gas Protocol (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas) ir organizacijos CDP bei RE100 skatina energijos vartotojus imtis lyderystės bei pirkti antsinaujinančią energiją, imtis tolimesnių premonių. Jūsų papildomi žingsniai veda pasaulio energetikos perėjimą į priekį ir jūs tai galite padaryti pirkdami energiją pažymėtą EKOenergijos ženklu.

EKOenergijos pažymėta elektra puikiai tinka kompanijoms ir organizacijoms, kurios taip pat laikosi kitų tvarumo standartų ir vertinimo sistemų: pvz the Global Reporting Initiative (Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva), Science Based Targets (Mokslu paremti tikslai), the Covenant of Mayors (Merų paktas) ir kita.

2020 metais Jungtinių Tautų Ekonomikos ir Socialinių reikalų departamentas (UN DESA) aprašė, kaip EKOenergijos ženklas įgalina energijos vartotojus, savo SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learnt in SDG implementation leidinyje. Apie EKOenergiją galite paskaityti puslapiuose: 46, 50-52 .

Standartai ir organizacijos minintys EKOenergiją

Nordic Ecolabel ir EU Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel (Šiaurinės Gulbės Ekologinis ženklas) 1989 m. buvo įkurtas Šiaurės ministrų tarybos, kaip savanoriška ekologinio ženklinimo schema Šiaurės šalims: Danijai, Suomijai, Islandijai, Norvegijai ir Švedijai. Nordic Swan Ecolabel apima 59 skirtingas produktų grupes, įskaitant daugiau nei 200 skirtingų produktų tipų.

Keletas jų naujai patvirtintų kriterijų duoda papildomų taškų už EKOenergijos pažymėtos elektros energijos naudojimą, pavyzdžiui, spausdinimo įmonių ir spausdintos medžiagos kriterijus bei maisto paslaugų ir konferencijų patalpų kriterijus. 

Kai kurie EU Ecolabel (Europos ekologinio ženklo) kriterijų aprašai taip pat suteikia taškų už ekologiniu ženklu pažymėtos energijos naudojimą, o daugumoje Europos šalių EKOenergija yra vienintelis prieinamas energijos ekologinis ženklas. EU Ecolabel, suteikiamas turistų apgyvendinimo srityje (pvz.: viešbučiams, nakvynės namams ir pan.), duoda papildomų taškų, jei elektros energijos kontraktas yra paženklintas nepriklausomo subjekto, kaip ekologiškas. Taip pat jis suteikiamas su sąlyga, kad ekologinis ženklas skatina investicijas į naujus atsinaujinančios energijos pajėgumus. EKOenergija atitinka šiuos reikalavimus.

Programa „Žaliasis raktas“

Green Key (Žaliasis raktas) – prestižinis tarptautinis ekologinis ženklas turizmo įstaigoms, rekomenduoja rinktis ekologiniu ženklu pažymėtą elektros energiją ir už tai suteikia papildomų taškų viešbučiams ir nakvyės namams. Žaliojo rakto programa išskirtinai mini EKOenergiją, kaip ekologinį ženklą, kuris suteikia papildomos vertės elektros energijos sutartims: „Esant galimybei įstaiga skatinama pirkti ekologiniu ženklu pažymėtą elektrą. Tai parodo, kad elektros energija yra ne tik atsinaujinanti, tačiau ekologinis ženklas taip pat užtikrina, kad ji yra patikrinta trečiųjų šalių ir atitinka papildomus tvarumo kriterijus, pvz. atsižvelgia į biologinę įvairovę, finansuoja projektus, kovojančius su elektros energijos nepritekliumi, naujus švarios elektros energijos projektus ir t.t. Elektros ekologinių ženklų pavyzdžiai yra „EKOenergija“, „Green-e“, „Bra Miljöval“ ir kt. “

Greenhouse Gas Protocol (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas)

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Elektros energija, pažymėta EKOenergijos, visada atitinka Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo taikymo srities 2 reikalavimus (Greenhouse Gas Protocol Scope 2). Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas yra pasaulinis išmetamo anglies dioksido apskaitos standartas. EKOenergija išvertė Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo taikymo srities 2 santrauką į 19 kalbų.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas susijęs su EKOenergija, žr. EKOenergija ir anglies dvideginio apskaita. Vertimus rasite tame pačiame puslapyje.

CDP

cdp-logo

CDP bendradarbiauja su 6000 didžiausių pasaulio korporacijų, kad padėtų joms apskaičiuoti išmetamą anglies dioksido kiekį ir padėtų joms sukurti veiksmingas anglies dvideginio išmetimo mažinimo strategijas.

Taikymo srities 2 išmetamųjų teršalų apskaitos (t.y. Emisijos susijusios su perkamos elektros gamyba) 15 ir 16 puslapiuose CDP rašo:

RE100-report-image

„Ekologiniai ženklai yra būdas įmonėms pirkimo procese nuveikti daugiau. ŠESD (GHG) protokolo apimtyje 2 kaip alternatyva paminėtas EKOenergijos ženklas, nes tai yra kokybės ženklas, dedamas po elektros sekimo sertifikatų. Parduodama elektra, pažymėta EKOenergijos ženklu, atitinka griežtus aplinkosaugos kriterijus ir padeda rinkti lėšas naujiems atsinaujinančios energijos projektams. Įsitraukimas, skaidrumas ir „ne žodžiais, o darbais“ yra svarbūs EKOenergijos veikos principai.“

RE100, CDP ir Klimato grupės ataskaitoje Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (Verslo lyderystė pereinant prie atsinaujinančių šaltinių elektros energijos) nurodoma – „tarptautinė EKOenergijos etiketė, kuri kovoja su energijos nepritekliumi per savo Klimato fondą ir suteikia papildomas aplinkosaugines garantijas gamtos ir buveinių apsaugai“ 19 psl.

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yra ekologiškų pastatų vertinimo sistema. LEED įvardija EKOenergiją, kaip vieną geriausių galimų variantų, o šios organizacijos vertinimo sistema suteikia papildomų taškų pastatams, naudojantiems EKOenergijos paženklintą elektros energiją.

Europinė LEED standarto versija išskirtinai rekomenduoja naudoti EKOenergijos pažymėtą elektros energiją. Todėl pastatai, siekiantys įsigyti LEED sertifikatą, gali gauti papildomų taškų, jei tame pastate naudojama elektros energija yra paženklinta EKOenergijos ženklu.

Už Europos ribų naudojant EKOenergiją taip pat galima gauti papildomų taškų ir skirtingi atviejai vertinami individualiai..

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie EKOenergijos taikymą LEED sistemoje, žiūrėkite internetinį kursą: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Green Office

WWF Green Office program (WWF Žaliojo biuro programa) rekomenduoja pirkti ekologiškai paženklintą žaliąją elektros energiją, o daugelyje šalių EKOenergija yra vienintelis ekologinis ženklas elektros energijai.