EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija

Sadarbības koalīcija

EKOenerģija ir Eiropas vides sabiedrisko organizāciju koalīcija, kas vēlas sekmēt atjaunīgas elektroenerģijas lietošanu. Šobrīd koalīcijā kopīgi strādā 27 biedrorganizācijas no 21 Eiropas valstīm. Koalīcijas biedrorganizāciju skaits palielināsies.

Mēs vēlamies kopīgi

  • sekmēt atjaunīgās elektroenerģijas sektora attīstību un veicināt klimatam nekaitīgas izvēles;
  • sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības, dzīvotņu un ekosistēmas pakalpojumu aizsargāšanā;
  • informēt visus elektroenerģijas patērētājus par to, ko viņi pērk, kā arī par viņu pirkumu ietekmi un nozīmi;
  • mobilizēt tūkstošiem mums līdzīgi domājošo indivīdu, grupu un uzņēmumu pozitīvo enerģiju un piedāvāt viņiem iespēju iesaistīties;
  • veicināt sarunas starp elektroenerģijas sektoru, sabiedriskajām vides organizācijām un patērētāju organizācijām, kā arī atbildīgajām iestādēm.

Ekomarķējums

EKOenerģija ir arī elektroenerģijas ekomarķējums, ko pārvalda EKOenerģijas koalīcija. Marķējuma uzdevums ir palīdzēt elektroenerģijas patērētājiem orientēties sarežģītajā Eiropas elektrības tirgū.

Tāpēc nav pārsteigums, ka vienīgi no atjaunīgiem enerģijas avotiem ražotu elektroenerģiju drīkst pārdot kā EKOenerģiju. Tomēr EKOenerģija ir kas vairāk nekā vienīgi atjaunīga elektroenerģija. Šī enerģija atbilst arī EKOenerģijas koalīcijas izvirzītajiem ilgtspējas kritērijiem. Turklāt EKOenerģijas patērētāji saņem precīzu informāciju par savas elektrības izcelsmi.

Marķējums ir vienīgais elektroenerģijas marķējums, kurš radies plašā, Eiropas mēroga konsultāciju procesā, attiecas uz visu Eiropu un kuru atzīst visā Eiropā.