Vēsture

Tēmas aktualitāte

grid_transmissionEiropas elektroenerģijas tirgus strauji attīstās. Liberalizācija, internacionalizācija, produktu diferencēšana.. Straujā attīstība radījusi jaunas iespējas, bet arī daudz neskaidrību.

Kā praksē notiek piegādātāju maiņa? Kā iespējams izvēlēties elektroenerģijas veidu, ja visi izmantojam vienu un to pašu elektrotīklu? Kuru piegādātāju un kurus piedāvājumus man izvēlēties? Ja man ir līgums par videi nekaitīgas elektroenerģijas piegādi, kā tas ietekmē manu personisko CO2 emisiju līmeni?

Patlaban atbildes uz šiem jautājumiem ievērojami atšķiras atkarībā no tā, kur Eiropas Savienībā uz tiem atbild. Dažādām valstīm ir atšķirīgas tradīcijas un atšķirīga sabiedriskā doma. Tāpat lielas atšķirības rada tas, ciktāl sasniegta integrācija Eiropas tirgū. Šāda rakstura problēmas skar gan lielus starptautiskus elektroenerģijas patērētājus, gan mazus vietējos elektroenerģijas patērētājus. Vairums patērētāju, kas pērk videi nekaitīgu elektroenerģiju, to dara tālab, ka vēlas ko mainīt. Taču ir salīdzinoši grūti veikt būtiskas pārmaiņas Eiropas tirgū, ja elektroenerģijas patērētāji dažādās valstīs saņem atšķirīgus un pat pretrunīgus ieteikumus un padomus.

Vēl pavisam nes neviens nekoordinēja sabiedrisko vides organizāciju un patērētāju organizāciju viedokļus. Taču tagad situācija ir mainījusies.

Virzoties uz vienotu skatījumu Eiropā

2010. gadā vairākas sabiedriskās vides organizācijas apvienoja spēkus, lai izveidotu starptautisku elektroenerģijas ekomarķējumu. Šīs organizācijas bija Somijas Vides aizsardzības asociācija, Igaunijas Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds, Bellona Krievija, spāņu AccioNatura un Ecoserveis, kā arī itāļu 100 % energia verde un REEF.

recs_market_meeting

2012. gada RECS Tirgus sanāksmē Amsterdamā (angliski – RECS Market meeting 2012 (Amsterdam)) mēs elektroenerģijas sektoram prezentējām sava darba pirmo versiju. Dalībnieki (no kreisās uz labo): Mīke Langī [Mieke Langie] (WindMade), Stīvens Vanholms [Steven Vanholme] (EKOenerģija), Ivans Skrass [Ivan Scrase] (RSPB), Dženifera Martina [Jennifer Martin] (Green-e), Ēro Īriokoskinens [Yrjö-Koskinen] (Somijas Vides aizsardzības asociācija) un Džereds Braslavskis [Jared Braslawsky] (RECS International).

Partneri sāka RES-E projektu „Atjaunīgas elektroenerģijas standarta izveidošana Eiropai” (angliski – Creating a Renewable Electricity Standard for Europe). Jau no paša projekta sākuma procesa stūrakmeņi bija caurskatāmība un iesaistīšanās. RES-E ievēroja ISEAL procedūru „Sociālo un vides standartu izveidošanas labas prakses kodekss” (angliski – Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards). Procesā izmantots un ņemts vērā arī ASV marķējums Green-e.

No 2011. gada septembra līdz 2012. gada septembrim notika konsultācijas ar vairāk nekā 400 ieinteresētajām personām, kas pārstāvēja dažādas ieinteresēto personu grupas – elektroenerģijas ražotājus, piegādātājus, patērētājus, sabiedriskās vides organizācijas un atbildīgās iestādes.

2012. gada vasarā RES-E projekta Sekretariāts apkopoja visus komentārus, ieteikumus un viedokļus dokumentā „Atsauces dokuments” (angliski – Terms of Reference). No 2012. gada septembra līdz novembrim Sekretariāts organizēja šā dokumenta sabiedrisko apspriešanu. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām iesaistījušās vides organizācijas izlēma veidot EKOenerģijas koalīciju. Tāpat vides organizācijas izveidoja Padomdevēju grupu, lai vēlreiz paustu attieksmi par turpmākajiem plāniem.

2013. gada februārī EKOenerģijas Valde apstiprināja dokumentu „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija”.

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017