Informācija patērētājiem

Kur ir ģenerēta Jūsu elektrība? Un kā tas darīts?

Ja iegādājaties EKOenerģiju, Jūs uzzināsiet:

  • kurā valstī Jūsu elektroenerģija ir saražota,
  • kā Jūsu elektroenerģija saražota (proti, saules enerģija, VES sauszemē, VES selgā, HES, jūras enerģija, ģeotermālā enerģija, biomasa…). Gadījumā, ja tiek piedāvāts mistrs jeb salikums/portfelis, tad tiks norādīts katra veida procentuālais daudzums.

Tādējādi ir iespējams iegādāties Jūsu valstī ražotu elektroenerģiju. Vai, piemēram, iegādāties „vienīgi vēja enerģiju”, vai, citādi, vienīgi „saules enerģiju”, vai arī citu elektroenerģijas veidu, ko izvēlaties atbalstīt.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka tas nenozīmē, ka mājās saņemsiet šos elektronus. Tas nozīmē, ka tieši Jums tīklā tiks ievadīti šie elektroni! Lūdzu, izlasiet nodaļu par Izcelsmes Sertifikātiem, lai labāk saprastu darbības principu.

Informācija par oglekļa emisiju ietekmi

© SunEdison

EKOenerģijas patērētāji saņems arī informāciju, ko nozīmē videi nekaitīgas elektroenerģijas iegāde, kā arī ko tas nenozīmē.

  • Ja iegādājaties vēja elektroenerģiju, tas nenozīmē, ka par Jūsu naudu tiks uzbūvēta jauna vēja elektrostacija. Tas nozīmē, ka vēja elektrostacijas īpašnieks saņems daļu no Jūsu samaksātās summas, kas savukārt viņa veikto investīciju (vairāk) padarīs pelnošāku. Kad Jūs iegādājaties EKOenerģiju, neliela pirkuma daļa kļūs par investīcijām, kuras netiktu izdarītas, ja nebūtu Jūsu samaksātās naudas.
  • Atjaunīgas elektroenerģijas iegāde nenozīmē, ka pasaules oglekļa emisijas automātiski samazinās. Tomēr ir vispārpieņemts, ka elektroenerģijas patērētāji var samazināt savas personīgās emisijas, pārejot uz videi nekaitīgu elektroenerģijas izmantošanu (vienlaikus palielinās oglekļa pēda tiem patērētājiem, kas neiegādājas zaļo elektroenerģiju). Daudzi uzskata, ka videi nekaitīgas elektroenerģijas patērētāji var pretendēt uz nulles emisijām. Citi rekomendē izmantot dzīves cikla analīzē aprēķinātos atjaunīgu iekārtu koeficientus (piem., uzskaitot ar iekārtas celtniecību un apkalpošanu saistītās emisijas). EKOenerģija nesagatavos savu viedokli par oglekļa emisiju pēdu, bet šajā jautājumā sekos speciālistu viedoklim, jo īpaši CDP un Greenhouse Gas Protocol.

Mēs uzskatām, ka videi nekaitīgas elektroenerģijas iegāde ir instruments, kas mums ļauj ražotājiem un politiķiem rādīt, ka vēlamies vairāk atjaunīgas elektroenerģijas.

Informācija tiem, kas neiegādājas videi nekaitīgu elektroenerģiju

EKOenerģija aktīvi atbalstīs RE-DISS un EPED visas neizsekotās elektroenerģijas mistra/salikuma jeb atliku portfeļa datus.

EKOenerģijas kritēriji

Lai uzzinātu vairāk informācijas par EKOenerģijas kritērijiem patērētāju informēšanai, skatiet dokumenta „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 6. nodaļu.