Izsekošana un izcelsmes sertifikāti

Elektroenerģijas izsekojamība

Elektropārvades tīklā nav iespējams izsekot elektroenerģijas izcelsmei. Tas nozīmē, ka nevienam nevar garantēt elektroenerģiju („elektronus”), kas ražota tieši tanī elektrostacijā vai komercsabiedrībā, kurai konkrētais pircējs dod priekšroku. Vienlaikus ir iespējams izveidot uzskaites sistēmu, kas reģistrē, cik daudz elektroenerģijas kurš uzņēmums pievadījis elektropārvades tīklam un kā elektroenerģija saražota. Tāpat ir salīdzinoši vienkārši reģistru papildināt ar aili/sleju, kurā norāda elektroenerģijas saņēmēju. Tas klientiem ļauj apgalvot, ka konkrētā elektroenerģija tīklā ir ievadīta viņu dēļ.

Izcelsmes sertifikāti

1990. gadu beigās ekomarķējumu sistēmas Bra Miljöval un Norppaenergia bija starp pirmajām, kas praksē pārbaudīja šādas „reģistrāciju un pieprasījumu sistēmas”. Tā kā viņi vēlējās atbalstīt noteiktu elektrostaciju elektroenerģiju, tad viņiem bija jāievieš kārtība, kādā izsekot šo elektrostaciju ražoto elektroenerģiju. Pirmā visu Eiropu aptveroša sistēma bija RECS jeb Renewable Electricity Certificate System. Tā bija brīvprātīga elektroenerģijas sektora izveidota sistēma.

Mūsdienās brīvprātīgas izsekošanas sistēmas ir aizstājusi oficiāla Izcelsmes sertifikātu sistēma, kuru ieviesa ar 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas lietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošus enerģijas avotus 5. pantu. Sistēmu pilnveidoja 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 15. pants.

Eiropas direktīva nosaka, ka visās ES dalībvalstīs jāizveido oficiāls reģistrs, kas spēj izsniegt „izcelsmes apliecinājumu” katrai atjaunīgas elektroenerģijas MWh. Šis apliecinājums ir Izcelsmes apliecinājums. Bez šāda izcelsmes apliecinājuma neviens nedrīkst gala patērētājam pārdot videi nekaitīgu elektroenerģiju. Zaļās elektroenerģijas pārdošanas brīdī Izcelsmes sertifikāts jādzēš (jāizņem no sistēmas). Klientu informēšana un divkāršas uzskaites novēršana ir šīs sistēmas galvenie mērķi.

EKOenerģija izmanto Eiropas Izcelsmes sertifikātu sistēmu. Vienlaikus EKOenerģija vēlas līdzdarboties, lai pārliecinātu visas dalībvalstis savām Izcelsmes sertifikātu sistēmām pieņemt vienādi stingrus un skaidrus noteikumus. Valstīm ārpus ES EKOenerģija var pieņemt citas pastāvošas izsekojamības sistēmas („reģistrāciju un pieprasījumu sistēmas”), ar nosacījumu, ka šīs sistēmas atbilst stingriem kritērijiem.

Atliku portfelis

Ja daži cilvēki maksā par tiesībām „pretendēt” uz zaļajām vērtībām, tad jānodrošina, ka viņu „pretendētais” produkts tiek izņemts no kopējā enerģijas avotu portfeļa jeb mistra/salikuma. Te parādās „atliku portfeļa” jēdziens – tas ir kopējais enerģijas avotu portfelis jeb mistrs/salikums , no kura izņemta izsekotā un pieprasītā elektroenerģija.

Dalībvalstis to saprot aizvien labāk. Virkne dalībvalstu ir izveidojusi kopīgu struktūru, lai aprēķinātu šos atliku portfeļus. Turklāt aizvien vairāk dalībvalstu ievieš tādu likumdošanu, lai varētu noteikt, kādas atliku portfeļa vērtības jālieto. Tas ir svarīgi informācijai, kura elektroenerģijas piegādātājam jānorāda elektroenerģijas rēķinā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 3. panta 9. daļa), kā arī uzņēmumiem, kas rēķina savu oglekļa pēdas vērtību (CDP, Greenhouse Gas Protocol, ..)

Lai uzzinātu vairāk informācijas par atliku portfeli, lūdzu, skatiet projektu RE-DISS.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija”

.

EKOenerģijas kritēriji

Lai uzzinātu vairāk informācijas par EKOenerģijas izsekojamības kritērijiem, lūdzu, skatiet dokumenta „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 10. nodaļu.