Vides fonds

Vides fonds

Vides fonda finansētā projektā brīvprātīgie atjauno upi.

No katras pārdotās EKOenerģijas hidroenerģijas MWh tiek veikta vismaz EUR 0,10 (desmit eiro centu) liela iemaksa EKOenerģijas Vides fondā. Šī fonda līdzekļus paredzēts izmantot lai finansētu upju atjaunošanas projektus.

Finansētos projektus nevadīs EKOenerģija. EKOenerģija vēlas atbalstīt un pievienoties esošām iniciatīvām. Vides fonda līdzekļus var, piemēram, izmantot, lai līdzfinansētu valsts un pašpārvaldes iestāžu līdzfinansētus projektus.

2015. gada projekti

EKOenerģijas vides fondā 2015. gada sākumā bija ieskaitīti 52 000 eiro. Šī nauda ir no hidroenerģijas pārdošanas, kas marķēta ar EKOenerģijas marķējumu, kā arī vairākiem papildu ziedojumiem. 11 organizācijas atsaucās mūs Aicinājumam iesniegt projektus. Mēs aicinājām iesniegt projektus Ziemeļeiropā, jo tur 2014. gadā ražoja un pārdeva hidroenerģiju ar mūsu marķējumu. Piedaloties ārēju pārstāvju veidotai žūrijas komisijai, tika izraudzīti četri vispiemērotākie projekti. Nauda tiks piešķirta projektiem Somijas centrālajā daļā (23 000 eiro), Somijas dienvidrietumos (15 000 eiro), Somijas dienvidaustrumos (10 000 eiro) un Latvijā (4000 eiro).

Noklikšķiniet te, lai uzzinātu vairāk. Mēs Jūs informēsim par projektu ieviešanas gaitu.

Pieredzē pamatoti

Vides fonda ideja nav jauna. Tā ir aizgūta no Ziemeļvalstīm, kur līdzīgi fondi darbojās jau kopš šā gadsimta sākuma. No ekomarķētas hidroenerģijas pārdošanas iegūtos līdzekļus Somijā iegulda zivju ceļu izbūvei un migrējošu zivju nārsta vietu atjaunošanai. Līdz 2013. gada beigām Somijas Ekoenergia marķējums iekļausies jaunajā, starptautiskajā EKOenerģijas koalīcijā. Somijas kolēģu pieredze palīdzēs veidot sekmīgus projektus visā Eiropā.