Ons ecolabel en ons netwerk

Non-profit milieukeurmerk

Bekijk onze voorstellingsvideo hier (Met ondertitels in het Nederlands)

EKOenergie is een internationaal non-profit ecolabel voor energie (in het bijzonder voor groene stroom en groen gas).

Energie met het EKOenergie-keurmerk is niet alleen 100% hernieuwbaar, maar vervult ook extra duurzaamheidscriteria. Met het EKOenergie-label zamelen we bovendien geld in voor hernieuwbare energieprojecten die bijdragen aan de strijd tegen energie-armoede. Op die manier zorgt ons label voor ‘additionaliteit’. In andere woorden: het gebruik van EKOenergie leidt tot bijkomende positieve veranderingen.

Het label en de voordelen komen bovenop certificaten die de oorsprong van de groene energie garanderen (zoals Garanties van Oorsprong in Europa, en RECs of IRECs in andere continenten).

De Greenhouse Gas Protocol standaard, de LEED standaard (voor ecologische gebouwen) en CDP noemen EKOenergie een goede oplossing voor energiegebruikers die duurzamer willen zijn.

Als u geïnteresseerd bent in ons werk en EKOenergie-gelabelde stroom wil kopen (of verkopen), contacteer ons gerust!

Ons milieukeurmerk is gemakkelijk te gebruiken

EKOenergie-gelabelde energie kopen is niet moeilijk. Ons netwerk van geautoriseerde verkopers is actief in alle continenten. Zowel huishoudens, als bedrijven en overheden kunnen EKOenergie kopen.

Een duidelijk en herkenbaar logo

Het EKOenergielabel is een wereldwijd erkend en visueel sterk communicatie-instrument. In veel landen gebruiken bedrijven, huishoudens en lokale overheden ons logo om te getuigen van hun inzet voor klimaat en natuur. Op die manier inspireren gebruikers ook anderen om hun voorbeeld te volgen en helpen ze om een transitie naar een 100% hernieuwbare wereld te versnellen.

Ons internationaal en veeltalig team helpt u graag. Onze teksten en folders zijn beschikbaar in meer dan 30 talen.

Het netwerk

EKOenergie is ook een internationaal netwerk van milieuverenigingen. Ons gemeenschappelijk doel is de promotie van duurzame energie.

Het EKOenergienetwerk is als een brug tussen energieleveranciers, energiegebruikers en milieuverenigingen. Via het netwerk verspreiden we informatie en goede praktijkvoorbeelden.

EKOenergie is lid van volgende groepen en organisaties: