Bestuursstructuur

Een non-profit initiatief van milieuverenigingen

EKOenergie is een internationaal non-profit initiatief van de Finnish Association for Nature Conservation (Suomen luonnonsuojeluliitto) en wordt ontwikkeld en beheerd in partnerschap met vele andere milieu-organisaties. De Finnish Association for Nature Conservation is de grootste milieuvereniging in Finland.

EKOenergie werkt nauw samen met internationale organisaties, zoals Climate Action Network International, Climate Action Network Europe, EEB en IRENA Coalition for Action.

Besluitvorming

Beslissingen met betrekking tot EKOenergie’s criteria en met betrekking tot EKOenergie’s Klimaatfonds en Milieufonds:

 • Zijn gebaseerd op de raadpleging van alle relevante groepen van belanghebbenden.
 • Worden genomen door de EKOenergie Stuurgroep, die benoemd wordt door het Bestuur van de Finnish Association for Nature Conservation.
 • Worden van kracht na goedkeuring door het Internationale Bestuur van EKOenergie. Dat Bestuur is samengesteld uit mileu-NGO’s, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het document EKOenergie – Bestuur en criteria voor elektriciteit.

De organisaties die stemrecht hebben in het Internationaal Bestuur van EKOenergie zijn momenteel:

 • Bariq 21, Algerije
 • Bluelink, Bulgarije
 • Centre for sustainability and advanced education, Noord-Macedonië
 • Ecocity, Griekenland
 • Ecoserveis, Spanja
 • Estonian Fund for Nature, Estland
 • Energiaklub, Hongarije
 • Good Energies Alliance Ireland, Ierland
 • Institute for Environmental Policy, Albanië
 • Institute for Nature Conservation in Albania, Albanië
 • KADOS, Turkije
 • Latvian Fund for Nature (LDF), Letland
 • National Energy Foundation, Verenigd Koninkrijk
 • Observ’ER, Frankrijk
 • Prijatelji prirode Eko Element, Bosnië-Herzegovina
 • Quercus, Portugal
 • Spectri, Georgië
 • Terre des Jeunes, Nord-Ouest Cameroon, Kameroen
 • Vindhyan Ecology and Natural History Foundation, India
 •  Wise, Nederland
 •  Zaļā brīvība – Green Liberty, Letland

Bij de voorbereiding van beslissingen betrekken we actief deskundigen met verschillende achtergronden. Naast onze algemene Adviesgroep hebben wij ook een jury van deskundigen voor de selectie van onze Klimaatfondsprojecten, een jury voor de selectie van onze Milieufondsprojecten en af en toe werkgroepen die specifieke onderwerpen behandelen.

Als u betrokken wil worden bij de werking van één van onze adviesgroepen, contacteer ons gerust via een email aan info@ekoenergy.org.

Secretariaat en administratie

Het secretariaat van EKOenergie is ingebed in de Environmental Policy Unit van de Finnish Association for Nature Conservation. Onze boekhouding maakt deel uit van de boekhouding van de Finnish Association for Nature Conservation en wordt jaarlijks gecontroleerd door externe accountants.