Arbitragepanel

Systeem voor oplossen van geschillen

Iedereen kan een klacht indienen tegen een besluit (of ontbreken van een besluit) van het
EKOenergie Bestuur, of tegen de wijze waarop de EKOenergie-regels worden uitgevoerd. De klacht moet overgemaakt worden aan het EKOenergie Bestuur en de EKOenergie Adviesgroep wordt ervan op de hoogte gebracht.

Het EKOenergie Bestuur moet binnen 3 maanden reageren op klachten van

  • Leden van het EKOenergie netwerk.
  • Bedrijven die EKOenergie verkopen.
  • Elektriciteitsproducenten (of hun vertegenwoordigers) in het geval van beslissingen over het in aanmerking komen van hun productie-eenheden.

Indien partijen die verantwoordelijk zijn voor de klacht, het niet eens met de reactie van het
Bestuur, en als ze behoren tot een van de 3 bovengenoemde categorieën, kunnen zij de zaak
voorleggen aan het EKOenergie Arbitragepanel.

Samenstelling en procedure

Het EKOenergie Arbitragepanel bestaat uit minimaal 3 deskundigen die door de Adviesgroep
voorgedragen en door het EKOenergie bestuur benoemd worden. Een benoeming is geldig voor 5
jaar.

In het Arbitragepanel, is er een voorbehouden plaats voor een expert inzake milieu en een voor
een expert inzake hernieuwbare elektriciteit. De betrokken belangengroepen zullen de kans krijgen
om kandidaten voor te stellen. Ten minste een lid van het Arbitragepanel moet een jurist zijn
(Master in de Rechten).

De arbitrageprocedure zal worden gebaseerd op de bestaande arbitrage regels, zoals de regels van
het Europese Hof van Arbitrage. Het Arbitragepanel komt tot een definitieve beslissing binnen 6
maanden nadat een zaak is verwezen naar het. Een klacht schorst de geldigheid van de bestreden
beslissing niet.

Het Arbitragepanel zal ook instaan voor de beslechting van geschillen in verband met de
Licentieovereenkomst, indien -en voor zover dat- EKOenergie en de Vergunninghouder dit zijn
overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

Het EKOenergie Arbitragepanel wordt niet later dan 2 jaar na de eerste verkoop van EKOenergie operationeel; dit is tegen 15 juni 2015.