Geschiedenis

Context

grid_transmissionDe Europese elektriciteitsmarkt is in volle ontwikkeling: liberalisering, internationalisering, productdifferentiatie… Die snelle evolutie creëert nieuwe mogelijkheden, maar leidt ook tot heel wat verwarring.

Hoe gaat het in z’n werk om van één leverancier naar een andere over te schakelen? Hoe is het om een specifiek elektriciteitsproduct te kopen (bijv. windenergie) als alle producenten hun elektronen over hetzelfde net sturen? Welke elektriciteitsleverancier en welke vorm van energie moet je kiezen? En als je voor een groen product kiest, hoe beïnvloedt dat dan jouw eigen CO2-uitstoot?

Tot op vandaag krijgen deze alledaagse vragen zeer verschillende antwoorden in verschillende delen van de EU. Tradities en publieke opinie verschillen van land tot land. Er zijn ook grote verschillen in de implementatie van het Europese liberaliseringsbeleid en consumentenbeschermingsbeleid. Dat is een probleem voor grote internationale consumenten, maar ook voor veel kleine elektriciteitsgebruikers, en in het bijzonder voor de consumenten van groene elektriciteit. De meeste consumenten die groene elektriciteit kopen, doen dat omdat ze iets willen veranderen. Maar het wordt erg moeilijk voor consumenten om op de Europese elektriciteitsmarkt een duidelijk signaal te geven, als zij in verschillende landen uiteenlopend, of zelfs tegenstrijdig advies krijgen.

Tot voor kort was er niemand om de standpunten van de nationale milieu-organisaties en de consumentenverenigingen te coordineren. Maar dat is nu veranderd.

Naar een Europese aanpak

In 2010 besloten een aantal Europese milieuverenigingen om de krachten te bundelen en samen een Europees ecolabel voor elektriciteit te ontwikkelen. Deze organisaties waren Bellona Rusland, het Estlandse Natuurfonds, het Lets Natuurfonds, de Finse Vereniging voor Natuurbehoud, Ecoserveis en AccioNatura uit Spanje en 100% Energia Verde en REEF uit Italië.

recs_market_meeting

Tijdens de RECS Market Meeting 2012 presenteerden we het eerste concept aan de elektriciteitssector. Deelnemers van links naar rechts: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finnish Association for Nature Conservation) en Jared Braslawsky (RECS International).

De partners startten het project RES-E – Creating a renewable electricity standard for Europe. Vanaf het begin stonden openheid en betrokkenheid hoog op onze agenda. RES-E volgde de procedure voorgeschreven door de ISEAL ‘Code van goede praktijk voor de opmaak van sociale standaarden en milieustandaarden’. Bij onze eerste stappen hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van de aanpak van het Noord-Amerikaanse Green-e label.

Tussen september 2011 en september 2012 hebben we meer dan 400 belanghebbende gecontacteert uit alle doelgroepen: producenten, leveranciers, consumenten, milieuverenigingen, overheden. We hielden ook een openbare raadpleging.

Tijdens de zomer van 2012 heeft het Secretariaat van het RES-E project alle reacties, suggesties en commentaren gebundeld in een “Terms of Reference” en van september tot november 2012 organiseerde het een openbare raadpleging over deze tekst. Direct na deze raadpleging besloten de betrokken milieuverenigingen het EKOenergie netwerk te creëren, en zette een Advisory Group op, voor het commenteren over de plannen. Op 23 februari 2013, keurde de EKOenergy Board de text ‘EKOenergy – Network and label’ goed.

Implementatie

2013: EKOenergie werd gelanceerd, het Secretariaat werd opgezet om het label te beheren en promoten, en een team van internationale stagiars en vrijwilligers werd aangenomen. We begonnen met de focus op Finland, Spanje, Italië en Letland.

Zie ons jaarverslag van 2013

2014: We waren actief op vele fronten. Het EKOenergie netwerk werd uitgebreid met Duitsland, Frankrijk en Polen. We arriveerden op socaile media en voegden ons bij de Global 100% Renewable Energy campagne. We doneerden het eerste inkomen van ons klimaatfonds aan een zonne-energie project in Tanzania en aan een rivier restauratie project in Finland.

Zie ons jaarverslag van 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017