Onze visie en missie

De wereld moet de klimaatcrisis echt als een crisis gaan beschouwen en aanpakken. We moeten NU handelen om de broeikasgasemissies drastisch te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 1,5 graden Celsius boven pre-industrieel niveau.

Alleen onder die voorwaarde is het mogelijk om de veelheid van ecosystemen en de soortenrijkdom, die de wereld zo’n levendige en boeiende plaats maken, veilig te stellen. Ook om de armoede uit te roeien en een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties is het absoluut noodzakelijk om de temperatuurstijging te bedwingen.

Onze visie

Een wereld waar we energie op duurzame wijze produceren en consumeren, waar we respect hebben voor de natuur en voor de biodiversiteit, en waar de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (UN Sustainable Development Goals) bereikt zijn.

Onze missie

Ons ecolabel gebruiken als een instrument om de meest duurzame vormen van energie te promoten en om fondsen te werven voor projecten die concreet bijdragen aan de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit.

“Daden, geen woorden”, dat is onze filosofie. Actie ondernemen en zelf doen wat we kunnen is de beste manier om de baan vrij te maken voor een milieuvriendelijk beleid en voor echte maatschappelijke verandering..

Onze doelstellingen

  • De transitie naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie versnellen.
  • De kennis in verband met hernieuwbare energie en biodiversiteit vergroten, onder de bevolking in het algemeen en onder beleidsmakers en bedrijven in het bijzonder.
  • Het ontwikkelen en promoten van het EKOenergie-label om duurzame opwekking van energie aan te moedigen en om consumenten te helpen dergelijke energie te kopen.
  • Bescherming van lokale ecosystemen en herstel van rivierhabitats via ons Milieufonds.
  • Toegang tot schone energie en het bestrijden van energiearmoede in ontwikkelingslanden, via ons Klimaatfonds.
  • Samenwerken met andere milieuverenigingen, zodat ons werk hun acties en campagnes ondersteunt en die versterkt.
  • Bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UN Sustainable Development Goals).