Waarom EKOenergie?

Fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie zijn nog altijd de belangrijkste grondstof in de productie van de Europese elektriciteit. Bijgevolg leidt de productie (en de consumptie) van elektriciteit tot een enorme uitstoot van broeikasgassen.

Het goede nieuws is dat we weten hoe we van die fossiele brandstoffen kunnen afraken. Hernieuwbare energiebronnen als wind, zon, water en biomass kunnen instaan voor 100 % van Europa’s energiebehoefte. En zelfs meer.

Als een Europese consument ben je geen ‘buitenstaander’ in dit verhaal. Europese regelgeving geeft elke elektriciteitsconsument de mogelijkheid om te kiezen welk soort elektriciteit hij of zij gebruikt.

Met een keuze voor EKOenergie, maak je echt het verschil.

Meer hernieuwbare energie

We geloven sterk dat de keuze van de consument een verschil maakt. Kiezen voor hernieuwbare energie heeft een positieve impact op het investeringsbeleid van ondernemingen. Geen enkel bedrijf zou in koolinstallaties investeren als er niemand zou zijn die de elektriciteit van die installaties zou willen kopen.

Maar er is meer: voor elke MWh verkochte EKOenergie, gaat minimum 10 cent naar het EKOenergie Klimaatfonds. Dat geld zal gebruikt worden om te investeren in bijkomende productie van hernieuwbare elektriciteits.

Meer duurzame productie

EKOenergie gelabelde elektriciteit komt van installaties die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van het EKOenergie Netwerk, een netwerk van Europese milieuverenigingen.

De criteria verschillen naargelang de bron van de elektriciteit. In het geval van waterkracht werken we met een fonds. Voor elke MWh verkochte ‘EKOenergie waterkracht’ gaat minimum 10 eurocent naar rivierherstelprojecten.

Product van jouw keuze

Als je EKOenergie koopt, krijg je correcte informatie over de oorsprong van jouw elektriciteit. Koop je wind uit de Noordzee? Of waterkracht uit de Alpen? Dit maakt het mogelijk om exact die elektriciteit te kopen die je het meest wil, en om het verschil te maken op de manier die je zelf het best vindt.

Lees ook ‘Goede redenen om voor EKOenergie te kiezen’ (pdf, 4 pagina’s, Juni 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube