Groene stroom voor bedrijven in opkomende hernieuwbare energiemarkten

Groene stroom voor bedrijven in opkomende hernieuwbare energiemarkten

Het aantal bedrijven met concrete hernieuwbare energiedoelstellingen groeit gestaag. Steeds meer grote internationale bedrijven worden ook lid van de RE100 coalitie. Dit toont aan dat ‘corporate sourcing’ van hernieuwbare energie (en elektriciteit in het bijzonder) steeds belangrijker wordt. In landen waar de elektriciteitsmarkt niet of weinig geliberaliseerd is, gaat dat proces gepaard met heel wat uitdagingen.

Multinationale ondernemingen zoeken naar marktgebaseerde mogelijkheden om groene stroom aan te kopen, voor zichzelf, maar ook voor het verduurzamen van hun toeleveringsketen. In dit artikel willen we de aandacht vestigen op drie thema’s, die vooral in regio’s waar aankoop van groene stroom nieuw of onbestaande is, van belang zijn.

1. Het belang van actie – gebruik maken van wat bestaat stimuleert de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en praktijken.

De professionals van de energiesector moeten bedrijven aanmoedigen om de daad bij het woord te voegen en tot actie over te gaan. Overal kan iets gedaan worden – laat ons alvast beginnen met wat mogelijk is.

Op veel plaatsen kan de herkomst van stroom bewezen worden met I-RECs of met lokale certificaatsystemen. Waar dat (nog) niet mogelijk is kunnen energieconsumenten in hun contract met de energiebedrijven laten opnemen dat ze de productie van een specifieke productie-installatie kopen.

Er is niet één exclusieve methode om 100% hernieuwbaar te worden. Zeker niet voor multinationale ondernemingen. De juiste actie is om iets te doen, ook in landen waar de energiemarkt niet geliberaliseerd is en waar niemand ooit iets dergelijks geprobeerd heeft.
Consumenten moeten niet wachten tot de nationale wetgeving kant en klaar is. Integendeel, door actie te ondernemen geven bedrijven een signaal aan de markt én aan de regelgevers. En op die manier helpen ze aan de totstandkoming van betere wetgeving.

2. Tracering van stroom en vermijden van dubbeltellingen – Het is nodig dat de bedrijven zich de milieuattributen van stroom (zoals het feit dat de stroom uit hernieuwbare bronnen komt) kunnen toe-eigenen.

Ongeacht de redenen waarom en de methoden waarmee bedrijven groene stroom kopen, doorgaans willen ze daar over rapporteren in hun CO2-berekeningen en in hun duurzaamheidsrapporten.

Maar rapporteren over groene stroom is alleen mogelijk als de oorsprong van de hernieuwbare energie aangetoond wordt volgens de regels van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance (Klik hier voor een samenvatting van die Guidance in het Nederlands en in 18 andere talen). In andere woorden, om het even waar de groene stroom aangekocht wordt, de gebruikers hebben er alle belang bij om na te gaan of zij wel degelijk zullen kunnen zeggen dat hun stroom uit hernieuwbare energiebronnen komt. De beste manier om dat te garanderen, is door gebruik te maken van een betrouwbaar traceringsysteem (“reliable tracking system”).

We stellen vast dat dergelijke traceringsystemen eerst ontwikkeld worden in regio’s waar consumenten en de energiesector met elkaar overleggen en elkaars noden verstaan. Dat bevordert de ontwikkeling van consumentvriendelijke methodes om groene stroom te kopen. Dat is ook in andere landen mogelijk, als consumenten, zoals grote bedrijven, aan de energiebedrijven duidelijke informatie beginnen vragen over de herkomst van de stroom. Bedrijven zijn actief in zeer veel stroommarkten, niet alleen via hun eigen productie-eenheden, maar ook via toeleveringsbedrijven. Hun vraag naar groene stroom draagt in grote mate bij aan de ontwikkeling van wetgeving en betrouwbare traceringsystemen voor stroom.

3. Communiceren over duurzaamheid – jouw ervaringen inspireren anderen.

Grote ondernemingen zouden actiever moeten communiceren over hun groene stroomaankopen, niet alleen om hun eigen klanten te informeren, maar ook om hun collega’s en concurrenten te informeren.

De personeelsleden van de aankoopafdelingen en de duurzaamheidsafdelingen van bedrijven zouden moeten samenwerken met hun collega’s van de communicatie-afdeling, om de aankoop van groene stroom publiek te maken. Actieve communicatie wil andere bedrijven aanmoedigen om ook over te schakelen op groene stroom. Zelfs zeer grote bedrijven communiceren vaak nog te weinig. Voorlopers kunnen meer doen om anderen te informeren.

“100% hernieuwbaar wordt het nieuwe normaal” zegt Pedro Faria, Strategic Advisor bij CDP. Maar de transitie gaat nog niet snel genoeg. Als diegenen die nu al hernieuwbare energie gebruiken de anderen helpen om dat ook te doen, kunnen we de evolutie versnellen.

Two people signing a corporate EKOenergy contractDaarnaast kunnen bedrijven ook meer doen dan gewoon groene energie kopen. Een extra stap zetten wordt ook alsmaar gemakkelijker. Bijvoorbeeld door te kiezen voor energie met het EKOenergie-ecolabel. Gebruikers van EKOenergie mogen ons logo ook gebruiken in hun eigen communicatie. Het is een gemakkelijk herkenbaar hulpmiddel om te communiceren over duurzaamheid.

SAP, Groupe Rocher, VMware en veel andere bekende bedrijven kiezen voor EKOenergie. Voor meer informatie over de voordelen en troeven van EKOenergie, zie o.a. onze duurzaamheidscriteria, de Klimaatfondsprojecten of contacteer ons op info@ekoenergy.org.

Merve Güngör, 15 januari 2019.

(Dit artikel werd gelijktijdig gepubliceerd op LinkedIn)