Het EKOenergie ecolabel

EKOenergie is een ecolabel voor elektriciteit. Wanneer je elektriciteit koopt met dit label, krijg je energie uit hernieuwbare bronnen, maar dit niet alleen: EKOenergie helpt jou een verschil te maken. Als een groene elektriciteitsconsument verwacht je waarschijnlijk dat jouw aankoop leidt tot concrete resultaten, i.e. tot veranderingen die niet hadden plaatsgevonden zonder jouw aankoop.

Voor individuele consumenten is het erg moeilijk om na te gaan of dit echt gebeurt, maar als we met één stem spreken wordt deze situatie erg anders. Als een label zorgen we dat het echt gebeurt:

  • EKOenergie richt zich op het leveren van de juiste informatie aan consumenten
  • EKOenergie is een hulpmiddel om de duurzaamheid van de centrales te verhogen
  • EKOenergie garandeert dat een deel van de groene premie (i.e. de prijs die je betaalt voor de groenheid van de elektriciteit) besteed wordt aan nieuwe projecten, via ons Klimaatfonds
  • EKOenergie stelt strenge criteria voor het traceren van groene elektriciteit
  • EKOenergie zorgt ervoor dat de naleving van de criteria wordt gecontroleerd

Klik hier voor meer details: onze criteria.