Ons ecolabel

Logo-EKOenergy-no-text

Het EKOenergie-ecolabel is een internationaal erkend milieukeurmerk voor groene stroom, gas, warmte en koeling. Het is een ook een communicatiemiddel. Met ons logo kunnen particulieren, bedrijven en overheden hun inzet voor hernieuwbare energie tonen en tegelijkertijd anderen uitnodigen om mee op de kar van de hernieuwbare energie te springen. Zo helpen we met ons allen om de transitie naar een 100% duurzame en hernieuwbare wereld te versnellen.

Ons international en veeltalig team helpt u graag verder. Onze publicaties zijn beschikbaar in meer dan 20 talen.

EKOenergies garanties in een notendop

Energie met het EKOenergie-label is altijd 100% hernieuwbaar. Maar het is nog meer dan dat. Ons ecolabel garandeert dat de gebruikte energie aan bijkomende kwaliteitscriteria voldoet. Die criteria worden door een internationaal netwerk van milieuorganisaties opgesteld. Ook helpen we consumenten om de positieve impact van hun keuze voor groene energie op concrete en aantoonbare wijze te vergroten, bijvoorbeeld via ons Klimaatfonds en ons Milieufonds.

1. Op betrouwbare wijze getraceerd, zodat dubbeltellingen uitgesloten zijn

EKOenergie is hernieuwbare, groene energie. Om dat te bewijzen vereisen we dat de oorsprong van de energie op betrouwbare wijze aangetoond wordt en dat de milieu-eigenschappen van de energie maar één keer gebruikt (geclaimd) worden. Dat betekent dus dat we zeker moeten zijn dat slechts één persoon of één bedrijf aanspraak maakt op die bepaalde MWh geproduceerde groene energie. We aanvaarden alleen traceringsmethodes en -systemen die aan de kwaliteitscriteria van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance voldoen. In Europa werken we met Garanties van Oorsprong, zoals vereist wordt door de Europese en nationale regelgevingen. In Noord-Amerika werken we met RECs (Renewable Energy Certificates). Elders aanvaarden we nationale certificaatsystemen of I-RECs. De productie en de consumptie van de energie moet binnen de grenzen van dezelfde energiemarkt gebeuren.

2. Duurzaamheid

EKOenergie is hernieuwbare energie die op duurzame wijze geproduceerd is. Energie met het EKOenergie-label voldoet aan de duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd door de leden van het EKOenergie Netwerk. Voor een verkoper ons label kan gebruiken moeten de energiecentrales goedgekeurd zijn door EKOenergiesecreteriaat of door ons Bestuur. Neem contact op met het EKOenergiesecretariaat voor meer informatie over het goedkeuringsproces. De procedure om centrales goed te keuren is gratis.

Onze duurzaamheidscriteria hebben betrekking op de volgende aspecten.

  • EKOenergie-gelabelde windenergie en zonne-energie komt van windturbines en zonneenergieparken buiten beschermde natuurgebieden en buiten belangrijke vogelgebieden (IBA, Important Bird Areas). Dezelfde regels gelden voor energie uit geothermische installaties en uit mariene energie-installaties.
  • EKOenergie-gelabelde waterkracht komt van waterkrachtcentrales die een minimale continue stroom garanderen, die rekening houden met vismigratie en waar er nog geschikte habitats overblijven voor aquatische soorten.
  • Met betrekking tot bio-energie (voor de productie van elektriciteit, biogas en warmte) aanvaarden wij alleen het gebruik van organisch afval uit de landbouw, gemeenten en industrie, en specifieke soorten houtachtige biomassa (met uitzondering van wortels, stronken en grote stammen). Deze hulpbronnen moeten worden gebruikt in installaties voor 100% hernieuwbare energie.
  • EKOenergie aanvaardt ook alle soorten hernieuwbaar gas goed die worden gemaakt door de omzetting van hernieuwbare energie in gas (power-to-gas), zoals groene waterstof, op voorwaarde dat de hernieuwbare elektriciteit die voor de gasproductie wordt gebruikt, voldoet aan onze duurzaamheidscriteria voor elektriciteit.

3. Additionaliteit door nieuwe energieprojecten

Gebruik van het EKOenergie-label leidt tot echte verandering. Door uw vraag naar EKOenergie, helpt u hernieuwbare energie-installaties te financieren op plaatsen waar die het meest nodig zijn.

Wanneer u elektriciteit, gas of warmte met het EKOenergie-label koopt, gaat minimum € 0,10 (tien eurocent) per MWh naar ons Klimaatfonds. Met die bijdragen financieren we projecten voor schone energie in ontwikkelingslanden. Door te kiezen voor EKOenergie draagt u bij aan concrete verandering die zonder uw steun niet zou gebeuren.

Alle projecten die we financieren worden geselecteerd via een transparant proces en alle projecten dragen bij aan de realisatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG’s – VN Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling). Deze klimaatprojecten zijn een van de manieren waarop EKOenergie additionaliteit kan garanderen, d.w.z. dat uw aankoop van groene stroom, groen gas of groene warmte tot concrete verandering en tot bijkomende hernieuwbare energieproductie leidt.

Alle gebruikers van EKOenergie helpen ons ook om hernieuwbare energie te promoten in vele landen. Als een initiatief van milieuverenigingen zetten we campagnes op om grootverbruikers te overtuigen over te schakelen op groene stroom en ondersteunen we allerhande acties om de energietransitie te versnellen.

4. Auditing en verificatie

Het secretariaat van EKOenergie organiseert jaarlijks een audit om te controleren of de verkochte/gebruikte volumes met EKOenergie label voldoen aan alle eisen die zijn opgesomd in EKOenergie’s criteriateksten. De audit is gebaseerd op feiten en cijfers die zijn gecertificeerd of bevestigd door overheidsinstanties en/of betrouwbare externe certificeringsorganisaties. Meer informatie vindt u in de tekst EKOenergie – Bestuur en criteria voor elektriciteit.