De criteria van het EKOenergie-label

Ons internationaal erkend ecolabel helpt consumenten om de duurzaamste hernieuwbare energie te vinden en helpt hen om bijkomende positieve impact te maken.

EKOenergie is een label voor hernieuwbare energie, niet voor bedrijven of productieinstallaties. Onze criteria hebben betrekking op de impact van de energieproductie op de natuur, op tracking en het vermijden van dubbeltellingen, en op het creëren van bijkomende impact. Klik hier voor een overzicht van deze aspecten. EKOenergie voert jaarlijkse audits uit om ervoor te zorgen dat alle energie die ons logo draagt, voldoet aan onze eisen.

Er zijn criteria voor elektriciteit, gas en warmte en koude.

Voor de duidelijkheid hebben wij informatie over energie uit on-site installaties en energie verkregen via PPA’s, en over het traceren van energie in speciale subpagina’s samengebracht. De informatie op deze pagina’s combineert relevante delen van onze 3 criteriateksten.

De ontwikkeling en goedkeuring van EKOenergie’s criteria volgen de regels van de ISEAL Standard-setting Code. Ze zijn gebaseerd op actieve raadpleging van alle relevante belanghebbenden en op best-practice.

Onze criteria worden van kracht na goedkeuring door het bestuur van de Finnish Association for Nature Conservation en goedkeuring door de andere milieuverenigingen die EKOenergie in 2013 hebben opgericht.

Iconen gemaakt door Icongeek26 , www.flaticon.com