De criteria van het EKOenergie-label

In deze rubriek kan u de criteriacatalogi van het EKOenergielabel vinden. Die teksten sommen op onder welke voorwaarden verschillende vormen van energie ons label kunnen krijgen. Sinds het begin van onze activiteiten, in 2013, hebben we criteria ontwikkeld voor elektriciteit, gas, warmte en koude.

De criteria hebben betrekking op traceerbaarheid en het vermijden van dubbeltellingen, duurzaamheid, consumenteninformatie, additionaliteit en verificatie. Voor een korte, niet-technische samenvatting van onze criteria, zie de pagina over het EKOenergie-ecolabel.

Onze criteria zijn gebaseerd op ‘best practice’ en we overwegen geregeld of aanpassingen en actualiseringen nodig zijn, bijvoorbeeld in antwoord op nieuwe wetenschappelijke inzichten of technologische evoluties, of als reactie op nieuwe marktontwikkelingen. Op dit moment herzien we onze criteria voor bioenergie. Contacteer ons gerust als u meer informatie wil.

Icons made by Icongeek26 from www.flaticon.com