De criteria van EKOenergie

Hernieuwbaar en meer

De EKOenergie standaard heeft criteria voor de volgende aspecten:

  • Consumenteninformatie: Verkopers van EKOenergie moeten consumenten en potentiële consumenten informeren over de herkomst van hun EKOenergie gelabelde elektriciteit. Ze moeten het land van oorkomst en de aard van de hernieuwbare energie noemen (wind, zon, etc.). Overeenkomstig investeert het EKOenergie netwerk tijd en energie in het informeren van alle consumenten over de effecten van de elektriciteitsproductie op het milieu.
  • Hernieuwbaarheid en duurzaamheid: EKOenergie is hernieuwbare elektriciteit. Daarbovenop voldoet het aan de duurzaamheidscriteria van het EKOenergie netwerk. Wind, zon en geothermische installaties mogen zich niet in beschermde natuurgebieden bevinden. Waterkracht kan alleen worden verkocht als EKOenergie als het komt van energiecentrales die door ons bestuur, na raadpleging van plaatselijke milieuorganisaties en rivierexperts, zijn goedgekeurd. En voor biomassa moet de criteria voor de herkomst en de installaties een rendement van ten minste 75% hebben.
  • Klimaat: Per MWh EKOenergie verkocht moet een bijdrage van ten minste €0.10 (tien eurocent) worden gedaan aan het EKOenergie Klimaatfonds. Dit geld zal worden gebruikt om verdere investeringen in hernieuwbare elektriciteit te stimuleren.
  • Traceerbaarheid en het vermijden van dubbeltellingen: Alleen elektriciteit dat naar behoren is getraceerd kan worden verkocht als EKOenergie. Binnen Europa moet dit gebeuren via het Garanties van Oorsprong systeem, zoals geregeld door de Europese wetgeving. In andere landen werken we met het I-REC systeem.
  • Controle en verificatie: Een externe onafhankelijke inspecteur controleert het volume EKOenergie dat wordt verkocht door een elektriciteitsleverancier. Hij controleert ook de herkomst van de elektriciteit en de hoeveelheid geld dat wordt betaald aan het Milieu en Klimaatfonds.

Officiële tekst

De criteria worden ook vermeld in ons officiële document, de tekst ‘EKOenergy – Network and label‘, goedgekeurd door het EKOenergie netwerk in februari 2013. De tekst is beschikbaar in meer dan 20 talen.