Een ecolabel voor groen gas

EKOenergy logo with gas flame

Gas met het EKOenergielabel is hernieuwbaar gas, geproduceerd op basis van duurzame biomassa of geproduceerd met duurzame hernieuwbare stroom (omzetting van groene stroom naar gas).

Voor elke MWh EKOenergie-gas betaalt de leverancier minstens 0,10 €/MWh aan EKOenergies Klimaatfonds. Via dit fond financiert EKOenergie hernieuwbare energieprojecten wereldwijd. Alle projecten dragen ook bij aan de bestrijding van energiearmoede en aan de verwezenlijking van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (UN Sustainable Development Goals)

EKOenergie heeft ook criteria voor de tracering van hernieuwbaar gas en voor het vermijden van dubbeltellingen.

Bent u geïnteresseerd om EKOenergie-gelabeld gas te gebruiken of te verkopen? Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Criteria

Folders en informatiemateriaal