Hernieuwbare warmte en koude

Volgende vormen van hernieuwbare warmte komen in aanmerking voor het EKOenergie-label.

  • warmte geproduceerd met duurzame vormen van bio-energie en uit 100% hernieuwbare energie-installaties,
  • groene warmte geproduceerd met warmtepompen die aangedreven worden met duurzame hernieuwbare energie en met een Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) van 3 of meer,
  • hernieuwbare warmte op basis van warmterecupartiesystemen die werken op hernieuwbare energie en gebruik maken van afvalwarmte, dat wil zeggen onvermijdbare warmte die anders ongebruikt die ongebruikt in de lucht of in het water terecht zou komen. Afvalwarmte afkomstig van installaties voor fossiele en nucleaire energieproductie is uitgesloten.
  • geothermie of zonnewarmte van installaties die aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.
  • warmte geproduceerd met gas dat EKOenergies duurzaamheidscriteria vervult.

Voor elke MWh warmte met EKOenergie-label gaat een bijdrage van 0,10 € (tien cent) naar het Klimaatfonds van EKOenergie. Het Klimaatfonds financiert duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Alle gefinancierde projecten helpen om de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te realiseren.

EKOenergie’s criteria voor warmte omvatten ook regels voor het betrouwbaar traceren van energie en het vermijden van dubbeltellingen.

Dezelfde criteria gelden, voor zover relevant, voor koude (koeling).

Criteria

Bent u geïnteresseerd in de lancering van warmte of koude met EKOenergie label in uw land? Contacteer ons voor meer informatie!