Onze licentieovereenkomst

Wil u energie (of Energy Attribute Certificates) met het EKOenergie-label verkopen? Dan moet u eerst de Licentieovereenkomst ondertekenen.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar het EKOenergiesecretariaat. Van zodra de Licentiegever de overeenkomst ondertekend heeft krijgt u een elektronische kopie, en zullen we uw onderneming opnemen in de lijst met licentiehouders.

Als u een papieren kopie wil van de Licentieovereenkomst (in plaats van een e-mail met een bijlage in pdf), stuur dan 2 ingevulde en ondertekende exemplaren van de Licentieovereenkomst naar ons Secretariaat.

Licentieovereenkomst in andere talen

Licentieovereenkomst voor zelf geproduceerde energie

Consumenten die jaarlijks zelf meer dan 1000 MWh hernieuwbare energie produceren en met ons label willen communiceren moeten onze licentieovereenkomst ondertekenen. Contacteer ons voor meer informatie. Zie ook de pagina met onze criteria voor on-site installaties.