EKOenergie voor Yves Rocher

2.05.2017

De activiteiten van Groupe Rocher zijn nu deels voorzien van EKOenergie stroom

Met trots kunnen we mededelen dat Groupe Rocher een nieuwe consument is van EKOenergie in Frankrijk. De helft van het elektriciteitsverbruik van de Groupe in Frankrijk is sinds begin 2017 gecertificeerd als EKOenergie.

Groupe Rocher heeft zich altijd al beziggehouden met de verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale context. Daarom streeft Groupe Rocher al enige tijd naar een verlaging van hun ecologische voetafdruk, bijvoorbeeld door het certificeren van de eerste productielocatie voor cosmetische producten aan de hand van ISO 14 001 in 1997.

Vanwege de bezorgdheid over het behouden van de biodiversiteit wordt de bloemenweide van 55 hectare van de Groupe bij “La Gacilly” sinds 1998 alleen bewerkt met biologische landbouwmethoden. Ook zijn de belangrijkste logistieke locaties in Brittannië aangevoerd door twee houtoven boilers waardoor jaarlijks 1600 ton CO2 uitstoot wordt bespaard. Bovendien is de Groupe sinds 2015 een ambitieus programma gestart waarbij één van de doelstellingen het geleidelijk vergroten van het gebruik van hernieuwbare energie per 2020 is. Deze doelstelling was bevestigd bij de COP21 in Parijs, waar de Groupe een actieve rol speelde.

Groupe Rocher is ook aangetrokken tot het werk van EKOenergie met betrekking tot de rivierecosystemen. EKOenergie selecteert zorgvuldig de meest duurzame energiecentrales en met EKOenergie’s Milieufonds worden rivierrestauratieprojecten gesteund. Ook wij bij Groupe Rocher benutten onze partners en ervaring om rivierrestauratieprojecten te ontwikkelen en te promoten. Dit sluit perfect aan bij Groupe Rocher’s langdurige toezegging om de biodiversiteit te waarborgen en om de bronnen op een duurzame manier te beheren.

Daarnaast spreekt het internationale karakter van EKOenergie het bedrijf erg aan. Groupe Rocher heeft een lange traditie van het ondersteunen van sociale en ecologische projecten in een groot aantal landen. Door de aankoop van EKOenergie gecertificeerde elektriciteit, levert het bedrijf ook een bijdrage aan EKOenergie’s Klimaatfonds. De opbrengst van dat fonds wordt gebruikt om energiearmoede te bestrijden door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren.

Tot slot, door het gebruik van EKOenergie gecertificeerde stroom, hoopt Groupe Rocher een inspirerend voorbeeld te worden op zowel nationaal als internationaal niveau. De wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie is niet te stoppen en we kunnen allemaal helpen om het te versnellen.