Ecolabel voor gas ⎼ onze eerste commerciële partner

23.07.2017

Steeds meer bedrijven stappen over op 100% hernieuwbare elektriciteit. In de gassector gaat de duurzame transitie minder snel. In het begin van 2017 heeft EKOenergie het ecolabel voor hernieuwbaar gas geïntroduceerd. Het doel van dit ecolabel is om de consument te helpen in de zoektocht naar de meest duurzame vorm van groen gas en de communicatie hierover te stimuleren.

EKOenergie-gas is geproduceerd uit duurzame vormen van biomassa of ontstaan door vergassing van groene stroom. Door de duurzaamheidscriteria vormt het geen bedreiging voor de voedselveiligheid. Daarnaast biedt het ecolabel extra garanties op het vlak van consumenteninformatie en stelt het strikte voorwaarden voor het vermijden van dubbeltelling.

Verkopers van EKOenergie-gas betalen tenminste 0,10 €/MWh aan EKOenergies Klimaat Fonds. Met dit geld worden hernieuwbare energieprojecten over de hele wereld gefinancierd.

AFS Energy, een Nederlandse serviceprovider gespecialiseerd in de hernieuwbare energiesector, is onze eerste commerciële partner in de gassector. Zij hebben een licentieovereenkomst met EKOEnergie getekend en zullen EKOenergie actief promoten richting hun zakelijke klanten en energieleveranciers.

In tegenstelling tot de elektriciteitssector, is het niet altijd direct haalbaar om over te stappen op 100% groen gas. Daarom is het ook mogelijk om te starten met 15 of 20% EKOenergie-gas, om dit vervolgens geleidelijk op te bouwen.

Contacteer ons voor meer informatie.