Onze resultaten

mustionjokiEen groeiend network van positieve energie

EKOenergie is pas uit de startblokken geschoten. Ons eerste en voornaamste resultaat is dat milieuverenigingen uit meer dan de helft van de Europese landen nu voor de eerste maal met één stem spreken op de Europese elektriciteitsmarkt.

Van bij het prille begin kozen we voor een open, pragmatische en constructieve aanpak. We nodigen iedereen uit om samen met ons na te denken over (en de handen uit de mouwen te steken voor) een wereld die draait op duurzame energie.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Concrete resultaten

We willen zo spoedig mogelijk met concrete resultaten voor de dag komen. We willen zien hoe de markt kan fungeren als een stimulans voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie, we willen een deel van de opbrengsten van de verkoop van waterkracht aanwenden om te investeren in rivierherstel, en we hebben een Klimaatfonds in het leven geroepen om middelen te vinden voor hiernieuwbare energie die er zonder ons niet zou geweest zijn.

De middelen van het EKOenergie Klimaatfonds zullen geïnvesteerd worden in klimaatinitiatieven, in het bijzonder in bijkomende investeringen in hernieuwbare elektriciteit.

Middelen van het EKOenergie Milieufonds zullen geïnvesteerd worden in rivierherstelprojecten.