EKOenergy: One label, six goals SDGs

Onze resultaten

first Five-year-report EKOenergy cover photo

EKOenergie ijvert voor de bescherming van natuur en klimaat, in het bijzonder door energieconsumenten te helpen om over te schakelen op 100% duurzame en hernieuwbare energie. Sinds onze lancering in 2013 hebben we een lange weg afgelegd. In de publicatie EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 vindt u een overzicht van onze voornaamste verwezenlijkingen.

We promoten wereldwijd hernieuwbare energie, in onze contacten met grote energieverbruikers en door samenwerking met milieuorganisaties en CSR-netwerken (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ons Klimaatfonds ondersteunt projecten voor hernieuwbare energie gericht op het verminderen van energiearmoede in de ontwikkelingslanden. Ons Milieufonds financiert rivierherstelprojecten.

We creëren mogelijkheden voor consumenten

n veel delen van de wereld is de rol van consumenten op de energiemarkt te beperkt. Het is er onmogelijk of moeilijk om voor groene stroom te kiezen of om zelf de energietransitie te ondersteunen. EKOenergie draagt bij aan ontwikkeling van instrumenten die de consument meer mogelijkheden te geven. Enkele van onze belangrijkste verwezenlijkingen zijn:

  • We waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 – Guidance. U kan onze eigen samenvatting van de Scope 2 Guidance, in 19 talen waaronder ook Nederlands, terugvinden op onze pagina over de koolstofvoetafdruk.
  • Wij waren één van de eerste organisaties die I-REC, de internationale standaard voor RECs (Renewable Energy Certificates), hebben erkend. I-REC maakt het mogelijk om de herkomst van stroom te traceren in andere landen dan Europa en de VS. We waren ook bij de eersten die de I-REC standaard gebruikten in landen als China en Brazilië.
  • We hebben heel wat informatiemateriaal ontwikkeld over groene energie in het algemeen en over de aankoop van groene stroom in het bijzonder. Veel van onze publicaties zijn in veel verschillende talen beschikbaar. Bijvoorbeeld onze online cursus Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting, in samenwerking met LEED en de US Green Building Council en beschikbaar in 4 talen. We maken geregeld nieuwe informatiefolders en brochures en vertalen die in vele talen dankzij ons toegewijd netwerk van vrijwilligers.

Ijveren voor een 100% duurzame wereld

EKOenergie-gelabelde energie wordt nu in meer dan 60 verschillende landen over de hele wereld verkocht. Een groeiend aantal bedrijven gebruikt ons logo op hun producten om hun inzet voor milieuvriendelijke en duurzame energie te tonen.

We zijn lid van Climate Action Network (Europe), van de Global 100% RE Campaign en van IRENA’s Coalition for Action. We hebben bijgedragen aan verschillende artikelen en publicaties over de haalbaarheid van een 100% hernieuwbare wereld en we ondersteunen acties en campagnes tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.

Bescherming van de biodiversiteit

River_restoration_vihti people on bridge

We gaan met energiebedrijven en energieverbruikers in debat over de impact van energieproductie op de natuur. Als partner in het EU LIFE Freshabit-project lanceerden we de website Hydropower’s Nature met veel informatie over hoe de productie van waterkrachtstroom de rivierecosystemen beïnvloedt.

Door de aankoop van EKOenergie-gelabelde energie kunnen grote bedrijven een koppeling maken tussen hun klimaatdoelstellingen enerzijds en hun engagementen op het vlak van natuur en biodiversiteit (’Business and biodiversity) anderzijds

We financieren ook rivierherstelprojecten. Per verkochte megawattuur EKOenergie-waterkrachtstroom, gaat een bijdrage van minimum 10 eurocent naar EKOenergies Milieufonds. De middelen van dat fonds worden gebruikt om paaiplaatsen te herstellen, hermeanderprojecten te ondersteunen, barrières voor vismigratie te verwijderen… Zie de pagina over ons Milieufonds voor meer informatie.

Hernieuwbare energieprojecten en armoedebestrijding

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Voor elk megawattuur aan EKOenergie-gelabelde energie, gaat minimaal 0,10 € naar ons Klimaatfonds. Met deze bijdragen financieren we hernieuwbare-energieprojecten die duurzaamheid ondersteunen en energiearmoede tegengaan.

Zie onze pagina over het Klimaatfonds voor meer informatie over de projecten.

Help ons om meer te doen

Geen van deze resultaten zou mogelijk zijn zonder de steun van duizenden consumenten van EKOenergie. U kan ons helpen meer te doen door zelf over te schakelen naar energie met het EKOenergie-label en door uw vrienden en collega’s ervan te overtuigen hetzelfde te doen.

Om op de hoogte te blijven van onze verwezenlijkingen kan u ons volgen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn.