Promotie van hernieuwbare energie

Ons EKOenergie-label is een instrument om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen. De groeiende vraag naar energie met het EKOenergie-keurmerk vergroot geleidelijk onze zichtbaarheid en maakt het ons gemakkelijker om in contact te komen met talrijke spelers op de energiemarkt.

Onze gestage groei wekt de interesse van alsmaar meer bedrijven. Dit geeft ons extra mogelijkheden om aandacht te creëren voor en te spreken over de zaken waar wij voor staan: een samenleving die gebruik maakt van 100% hernieuwbare energie, en de noodzaak om hernieuwbare energie te ontwikkelingen in respect voor de natuur en de biodiversiteit.

Uw verbruik van energie met EKOenergie-label versterkt de positieve impact die EKOenergie jaar na jaar heeft. Zie bijvoorbeeld de webpagina over ons Klimaatfonds, of neem een kijkje in onze recente nieuwsbrieven om meer te lezen over wat we dankzij de gebruikers en verkopers van EKOenergie gerealiseerd krijgen.

Bijdragen tot marktontwikkeling

Een van de elementen waar onze criteria veel belang aan hechten is het betrouwbaar traceren van energie en het vermijden van dubbeltellingen.

Wij moedigen bestaande traceringsinstrumenten en -systemen aan om samen te werken of te coördineren om dubbeltellingen te voorkomen en de processen voor lokale en internationale energieverbruikers te vereenvoudigen. In landen waar er geen gevestigde markten voor hernieuwbare energie en EACs (Energy Attribute Certificates) zijn, bevordert EKOenergie de dialoog tussen de relevante partijen door het delen van informatie.

Door de jaren heen heeft EKOenergie bijvoorbeeld bijgedragen tot de ontwikkeling van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance en aan verschillende papers van IRENA Coalition for Action. We waren ook een van de eersten om hernieuwbare energie-overeenkomsten te bevorderen in landen als Rusland en Brazilië, en de eerste aankoop van hernieuwbare elektriciteit op basis van I-RECs in China ooit droeg ook ons label.

Mogelijkheden creëren voor leiders en voortrekkers

Cover page of EKOenergy's publication

Als een non-profit en onafhankelijk initiatief, promoten we internationale best practice (waarbij we rekening houden met zowel biodiversiteit als klimaat). We geven informatie aan energieconsumenten en moedigen hen aan om bijkomende inspanningen te leveren om de energietransitie te bevorderen.

Door te kiezen voor EKOenergie creëren gebruikers van hernieuwbare energie bijkomende, additionele positieve impact. EKOenergie is niet alleen hernieuwbare energie die voldoet aan onze duurzaamheidscriteria, maar EKOenergie gebruikers steunen ook ons werk om hernieuwbare energie wereldwijd te promoten. We helpen bedrijven ook om te communiceren over hun keuze voor duurzame hernieuwbare energie. Op die manier kunnen ze anderen inspireren ook over te schakelen op hernieuwbare energie, en geleidelijk bijkomende stappen te zetten.

Onze publicatie One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy legt uit hoe het gebruik van EKOenergie bijdraagt tot de 5 dimensies van leiderschap, ongeacht de grootte of de sector van de bedrijven. De uitleg wordt ook geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden.

Mogelijkheden creëren voor consumenten

Een van de manieren waarop we het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen is door het delen van informatie om het bewustzijn over klimaat en hernieuwbare energie te verhogen en consumenten te helpen om een actieve rol te spelen. Onze focus ligt op positieve stappen: EKOenergie versterkt elke stap in de goede richting, klein of groot. We moedigen consumenten aan om te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen en bouwen voort op die keuze, om zo een extra positieve impact te creëren.

We werken daarvoor zo vaak mogelijk samen met andere organisations. Zo hebben we samengewerkt met LEED (US Green Building Council) om hun criteria met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare energie te verduidelijken, en we hebben een cursus voorbereid voor LEED consulenten. We nemen ook deel aan campagnes van Climate Action Network Europe om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen en we overleggen met met CDP en de RE100 over hoe we zoveel mogelijk grootverbruikers kunnen aanmoedigen om over te schakelen op groene stroom.

Spreken op conferenties en in webinars

Photo: Marijn de Wijs

EKOenergie neemt geregeld deel aan evenementen van de hernieuwbare energiesector en aan hernieuwbare energiecampagnes van milieuverenigingen. We geven geregeld presentaties en modereren panelgesprekken sessies op verschillende conferenties. Dit biedt ons bijkomende mogelijkheden om een internationaal publiek te bereiken. We wisselen ook bijna dagelijks informatie uit in online ontmoetingen met energieconsumenten, we nemen deel aan communicatiecampagnes en organiseren bijeenkomsten met andere marktpartijen om meer consumenten te bereiken.

  • Wij nemen al meer dan 10 jaar deel aan de jaarlijkse REC Market Meeting en waren meermaals “supporting association” van die gerenommeerde conferentie. We zijn ook een ondersteunende organisatie van de I-REC Standard Conferentie.
  • EKOenergie is ook lid van het RE-Source platform, de organisator van de RE-Source conferenties.
  • EKOenergie steunde drie Corporate Energy Series conferenties.
  • We geven ook geregeld presentaties op evenementen van onze geautoriseerde verkopers. Bent u geïnteresseerd om ons bij de organisatie van een evenement over groene energie te betrekken of om ons uit te nodigen als spreker? Neem gerust contact op.

Communicatiecampagnes

Wij zetten langdurige communicatiecampagnes op. Via deze campagnes willen we het gebruik van hernieuwbare energie in specifieke sectoren promoten. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld campagnes opgezet gericht op de mode-industrie, brouwerijen, cosmeticabedrijven en de computer game industrie.

Wij bundelen regelmatig onze krachten met andere organisaties om klimaatactie en het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen. Zo werkten we bijvoorbeeld samen met Protect Our Winters (POW) Finland en we ondersteunden de Irti Turpeesta (“Handen af van turf”)-campagne van de Finse Vereniging voor Natuurbehoud gesteund. We nemen regelmatig deel aan demonstraties in het kader van Friday for Future en steunen ook vaak online-campagnes van leden van CAN (Climate Action Network).

We bieden jongeren kansen om deel uit te maken van de energietransitie

IIn de afgelopen jaren heeft het EKOenergie Secretariaat meer dan 150 vrijwilligers en stagiairs verwelkomd. De vrijwilligers helpen ons door in hun eigen taal op te roepen tot klimaatactie. Dit brengt hen ook vaardigheden bij die nuttig zijn voor hun latere beroepsleven.

Veel van onze lange-termijn vrijwilligers komen via het European Solidarity Corps (ESC) Programma, een door de EU gefinancierd programma om jongeren (18-30 jaar) uit de EU en de buurlanden in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen in een ander land.