EKOenergies Klimaatfonds

Fondsenwerving voor klimaatprojecten

Leaflet with an overview of all funded projects 2015-2018
Folder met een overzicht van alle gefinancierde projecten 2015-2018  (Engels)

Eén van de manieren waarop EKOenergie voor additionaliteit zorgt, is via het Klimaatfonds. Dankzij de gebruikers van stroom met het EKOenergie-ecolabel, kunnen we zonneergie-projecten financieren die er anders niet zouden geweest zijn.

  • Voor elke verkochte MWh EKOenergie gaat minimum 10 eurocent naar EKOenergies Klimaatfonds.
  • Met die middelen financieren we klimaatprojecten die zonder onze bijdrage niet zouden gerealiseerd zijn.
  • EKOenergie zet geen eigen projecten op, maar financiert projecten van ervaren organisaties.
  • Alle geselecteerde projecten hebben tot doel energie-armoede aan te pakken en dragen bij aan de verwezenlijking van verschillende UN Sustainable Development Goals.
  • Alle projecten worden uitgekozen via een transparent selectieprocess. Onze geauthoriseerde verkopers en ook de gebruikers van energie met het EKOenergie-ecolabel worden betrokken bij die selectie. De eindbeslissing is in handen van EKOenergies Bestuur.

Tussen 2015 en 2019, hebben we 36 projecten gefinancierd in 20 landen. Lees meer over onze lopende Klimaatfondsprojecten (geselecteerd in 2018-2019), of zie hierna voor een korte beschrijving van de reeds afgeronde projecten (in het Engels).

 

Projects financed in 2015-2016

Total amount of financing: 146,000 €.

We paid 28,000 € to the Dutch organisation HIVOS, for the installation of solar panels on remote schools in Sumba, an Indonesian Island. The Belgian organisation Solar Without Borders got 10,000€ to install solar kiosks in Togo. We paid 38,000 € to the Swiss organisation Solafrica to install solar panels on schools and health centers in Southern Cameroon. The UK based organisation Practical Action received 5,000 € for a project to bring solar energy to remote villages in the Peruvian Andes. The American organisation Green Empowerment got 20,000 € to start a solar project in Nicaragua. The Italian organisation Oikos got 10,000 € for the electrification of a school in Tanzania, and later another 30,000 to expand the project to schools in other villages.

You can find more information about several of these projects in the following leaflets.

 

Climate projects selected in 2017

Total amount of financing: 190,618 €.

For the Palestine and South Africa projects, the Siemenpuu Foundation financed an equal amount on top of EKOenergy’s contribution.

 

Climate projects selected in 2018 and 2019

For the full list, see the page ongoing Climate Fund projects

 

Help us do more

More projects are waiting for financing. Do you want to help us do more? Switch to EKOenergy-ecolabelled energy and encourage others to do the same.

Like EKOenergy Facebook page