Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Fins. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Ympäristömerkitty vesisähkö

EKOenergia ympäristömerkitsee myös vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällöin ympäristömerkin hakemus laaditaan silmälläpitäen voimalaa, jossa sähköä tuotetaan. EKOenergia-ympäristömerkki koskee siis tuotantopaikkaa, ei yhtiötä.

Varoja virtavesihankkeisiin

Kun sähkön myyjä myy EKOenergiamerkittyä vesivoimasähköä, hän maksaa kuten muutkin EKOenergian myyjät lisenssimaksun ja ilmastorahastomaksun. Lisäksi hän maksaa ympäristörahastomaksun, joka koskee vain vesivoimaa. Maksut on määritelty myytyä megawattituntia kohden. EKOenergiamerkityn vesivoimasähkön myynnistä tuloutuu EKOenergian ympäristörahastoon 0,10 euroa/MWh. Kertyneet varat suunnataan vuosittain virtavesihankkeisiin.

Kestävyyskriteerit voimaloille

Millaisesta voimalasta EKOenergiamerkitty sähkö voi olla peräisin? Ympäristömerkki edellyttää, että sähkön tuottaja noudattaa tuotannossa toiminnalle säädettyjä lakeja ja lupaehtoja.  Vesivoimalle asetetut muut vaatimukset perustuvat voimalan ympäristöhaittojen tasoon ja niiden vähentämiseen. Prosessi sisältää tärkeiden sidosryhmien kuten ympäristöjärjestöjen ja asiantuntijoiden konsultoinnin. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan viiden vuoden välein.

EKOenergia tarkistaa parhaillaan vesivoimasähkön ympäristömerkitsemisen toimintatapaa ja vaatimuksia. Tavoitteena on selkeyttää merkin hakuprosessia ja kriteerejä ja siten saada kattavammin vaatimukset täyttäviä voimaloita merkin piiriin. Taustaselvitys tehtiin vuonna 2017 ja vesivoimaa koskevia uudistuksia EKOenergian sääntöihin luonnostellaan vuonna 2018. Tarkistusprosessi  valmistuu vuoteen 2021 mennessä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

Lisätietoa:

EKOenergiaverkosto -ja merkki (pdf, vesivoiman erityisvaatimukset sivuilla 9-11):
www.ekoenergia.fi -> ympäristömerkki -> EKOenergian kriteerit -> pdf

EKOenergiamerkityt voimalat:
www.ekoenergia.fi->voimalaitoskartta

EKOenergia FRESHABIT LIFE IP -vesistöhankkeessa:
www.vesivoimanluonto.fi ->kehitystyö

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Brits Engels en Fins. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

The project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)