Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Fins. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

Portimokosken voimalaitoksen yläkanava voimalaitospadolta nähtynä. Lapin Tengeliönjoki kuuluu Tornionjoen vesistöalueeseen. 10,5 MW:n voimala on avattu vuonna 1987. Kuva: Virpi Sahi

Uoma ja pohja: rakenne, muoto ja koostumus muuttuvat

Miten uoman ja pohjan muutokset liittyvät vesivoiman rakentamiseen ja miten ne vaikuttavat? Klikkaa kuvaa.

Luonnontilaisen joen uoma ja pohja saavat muotonsa jokiprosessien tuloksena. Valuma-alueen maaperä ja maastonmuodot sekä virtauksen määrä ja tulvarytmi yhdessä ratkaisevat uoman leveyden ja muodon, virta- ja suvantopaikkojen sijainnin sekä kulumis-kasautumistasapainon.

Uoman ja pohjan olemus eivät ole kiveen hakatut, vaan pikemminkin muovailuvahaan leivotut. Esimerkiksi joenmutkat, meanderit, siirtyvät vuosien saatossa alavirtaan päin. Joessa vallitsee dynaaminen tasapaino: joen morfologian iso kuva pysyy vakaana, mutta yksityiskohdat elävät.

Välittömät uoman ja pohjan muutokset

Vesivoimarakentaminen ja sen myötä muuttuneet virtausolot muuttavat myös joen uomaa ja pohjaa. Välittömiä seurauksia voivat olla luonnonuoman kuivuminen, voimalan alakanavan kehittyminen kiviseksi, voimakas eroosio ja penkkojen vyöryminen. Alakanavaa voidaan myös tarkoituksellisesti ruopata tai räjäyttää, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri putouskorkeus.

Jokiprosessit häiriytyvät tai keskeytyvät

Vähitellen uoman pohjarakenne muuttuu laajoilla jokiosuuksilla yksipuolisemmaksi, kun virtausolot muuttuvat ja tulvahuiput tasoittuvat. Esimerkiksi dyynit ja särkät vähenevät.

Aineksen kulumisen ja kasautumisen tasapainon häiriytyminen alkaa näkyä padon ylä- ja alapuolella. Uoma mataloituu padon yläpuolella ja kuluu sen alapuolella.  Uoman täyttymistä sedimentillä ja liiallista mataloitumista voi tapahtua etenkin hienojakoisilla maalajeilla.  Uoman täyttymisen vuoksi myös sen pidättämä vesitilavuus supistuu.

Kemijoen Vanttauskosken voimalan alakanava. Kuva: Päivi Lundvall

 

 

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Brits Engels en Fins. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

The project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)