Goed voor u en voor de wereld

Waarom kopen energiegebruikers energie met het EKOenergie-ecolabel?

Er zijn veel redenen om voor EKOenergie te kiezen. Hier sommen we er een aantal op.

Cover page of EKOenergy's publication

Als energieconsument kan u actief bijdragen aan de energietransitie. Door voor duurzame energie te kiezen, maakt u duidelijk dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen wat u betreft mag afgesloten worden. Uw vraag naar groene energie geeft op die manier ook een belangrijk signaal aan energiebedrijven en aan andere energieconsumenten.

Door te kiezen voor EKOenergie-gelabelde stroom, gas en warmte zetten bedrijven, huishoudens en overheden een bijkomende stap. Het ecolabel maakt het gemakkelijker om energie te vinden waarvan de de impact op natuur en milieu minimaal is. EKOenergie garandeert dat de energie aan extra duurzaamheidscriteria voldoet en maakt het ook gemakkelijk om concreet bij te dragen aan nieuwe, additionele groene stroomprojecten. Op die manier vergroten de consumenten van EKOenergie hun positieve impact.

Ons ecolabel is er voor alle energiegebruikers en voor uiteenlopende types van contracten. Het EKOenergielabel kan bijvoorbeeld gecombineeerd worden met groene stroomcontracten (met een energieleverancier), met power purchase agreements (PPA’s) en met on-site hernieuwbare energie-installaties.

EKOenergie voor klimaat en natuur

EKOenergie draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering en helpt om de natuur te beschermen. Als elektriciteit, gas en warmte ons label hebben, betekent dit dat die EKOenergies duurzaamheidscriteria vervullen. Die criteria garanderen dat er rekening gehouden wordt met de impact op de lokale biodiversiteit en dat die impact zo klein mogelijk is.

Door uw aankoop van EKOenergie, helpt u ook om hernieuwbare energie-projecten in ontwikkelingslanden te financieren. Voor elke gebruikte MWh EKOenergie, gaat 0,10 € (10 cent) naar ons Klimaatfonds. Dat fonds financiert projecten die gericht zijn op het verminderen van energiearmoeden. Zo financiert u duurzame energieproductie op plaatsen waar die het meest nodig is.

Voor elke MWh waterkracht met het EKOenergielabel gaat bovendien ook 10 eurocent naar rivierherstelprojecten.

EKOenergie en de berekening van de CO2-voetafdruk

De Greenhouse Gas Protocol standaard, CDP en LEED moedigen bedrijven aan om meer te doen dan “gewoon groene stroom kopen”. EKOenergie is een manier om precies dit te doen: extra stappen nemen om de wereldwijde transitie naar 100% hernieuwbare energie te versnellen. Naast de hernieuwbare energieprojecten die worden ondersteund door ons Klimaatfonds, helpt u bovendien het EKOenergie-netwerk om klimaatvriendelijke wetgeving en hernieuwbare energie wereldwijd te promoten.

Op onze pagina over koolstofboekhouding vindt u meer informatie over hoe EKOenergie past in internationale standaarden voor de berekening van CO2-emissies.

EKOenergie in uw communicatie

Bedrijven en particulieren kunnen ons logo gebruiken om hun inzet voor hernieuwbare energie te tonen. Het gebruik van het logo laat zien dat 100% procent duurzame en hernieuwbare energie mogelijk is en moedigt anderen aan om uw voorbeeld te volgen. Het EKOenergielogo is gemakkelijk herkenbaar en is juridisch beschermd (geregistreerd) in verschillende continenten.

Als u EKOenergie-stroom, gas of warmte koopt (of zelf produceert), hebt u meteen ook het recht om ons logo te gebruiken in uw communicatie, in uw marketingmateriaal, op gebouwen en zelfs op producten. Het EKOenergie-label is internationaal erkend en wordt gebruikt door een groeiend aantal bedrijven uit verschillende sectoren.

EKOenergy voor CSR, additionaliteit en “leadership”

Coal chimney with painted windturbine

Steeds meer bedrijven die toonaangevend willen zijn op het vlak van duurzaamheid kiezen voor EKOenergie. Door te kiezen voor EKOenergie, draagt u bij aan de transitie naar een 100% hernieuwbare economie. Bovendien kan u dan ons logo in uw communicatie gebruiken en op die manier andere bedrijven inspireren. Op die manier vergroot de impact van uw eigen keuze. In de voorbije jaren schakelden een groeiend aantal internationale ondernemingen, waaronder ook verschillende RE100-bedrijven, geheel of gedeeltelijk over op EKOenergie als onderdeel van hun energiebeleid.

EKOenergies Klimaatfonds biedt additionaliteit door het financieren van duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Die projecten bestrijden energiearmoede en dragen bij aan de realisatie van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze zouden niet mogelijk zijn zonder de gebruikers van EKOenergie.

Door voor EKOenergie te kiezen, helpt u ons bovendien om wereldwijd klimaatvriendelijke wetgeving te promoten en om het bewustzijn over groene energie te vergroten. Lees meer op onze pagina EKOenergie voor bedrijven.

Leer meer over wat we doen