Waarom voor energie met het EKOenergie-label kiezen?

Er zijn veel redenen om te kiezen voor energie met het EKOenergie-label

Ons non-profit ecolabel kan worden gecombineerd met verschillende types hernieuwbare energie en met alle mogelijke aankoopmethodes. Er zijn veel redenen om te kiezen voor energie met EKOenergie-label. Hier sommen we er een aantal op.

EKOenergie-ecolabel maakt van energieconsumenten actieve deelnemers in de energietransitie

Als energieconsument kan u actief bijdragen aan de energietransitie. Door voor duurzame energie te kiezen, maakt u duidelijk dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen wat u betreft afgesloten mag worden. Uw vraag naar groene energie geeft op die manier ook een belangrijk signaal aan energiebedrijven en aan andere energieconsumenten.

Door energie met het EKOenergie-label te gebruiken zetten bedrijven, huishoudens, overheden en anderen een bijkomende stap. Het is een efficiënt instrument om extra duurzaamheidscriteria in de sector te brengen en consumenten te helpen bij te dragen aan nieuwe, additionele groene stroomprojecten.

Consumenten van energie met EKOenergie-label helpen ons, als initiatief van milieuverenigingen, ook om klimaatvriendelijke wetgeving te promoten en campagne te voeren voor hernieuwbare energie.

EKOenergie is gemakkelijk te gebruiken

EKOenergie vereenvoudigt uw zoektocht naar energie met een minimale impact op het milieu. Het gebruik van groene energie met EKOenergie-label stelt u in staat om alle vijf dimensies van leiderschap aan te pakken, zoals geïdentificeerd in het document “Business leadership in the transition to renewable electricity” door RE100, de Climate Group en CDP.

Ons non-profit ecolabel kan worden gecombineerd met alle soorten van hernieuwbare energiebronnen en met uiteenlopende contracttypes. Het EKOenergielabel kan bijvoorbeeld gecombineeerd worden met groene stroomcontracten (dwz. met een energieleverancier, inclusief huishoudelijke elektriciteitscontracten), met niet-gebundelde aankoop van Energy Attribute Certificates (EAC’s), met power purchase agreements (PPA’s) en met on-site hernieuwbare energie-installaties.

EKOenergie gelabelde energie wordt gebruikt in meer dan 80 landen, en het aantal erkende verkopers groeit elk jaar.

EKOenergie heeft minimale impact op de natuur

Ons ecolabel is een initiatief van milieu-NGO’s en heeft geen ander motief dan het bevorderen van klimaatactie en de bescherming van de biodiversiteit.

Met EKOenergie willen we hernieuwbare energie die in harmonie is met de natuur. EKOenergie heeft aanvullende EKOenergies duurzaamheidscriteria voor de oorsprong van hernieuwbare elektriciteit, gas, warmte of koude, als een manier om de negatieve impact op ecosystemen te minimaliseren.

Bijvoorbeeld, EKOenergie gelabelde windenergie is afkomstig van windturbines buiten belangrijke vogelgebieden, en EKOenergie gelabelde waterkracht is afkomstig van waterkrachtcentrales die rekening houden met vismigratie en rivierdynamiek. Voor elke MWh van EKOenergie gelabelde waterkracht, wordt 0,10 € (tien eurocent) besteed aan rivierherstelprojecten.

Op onze pagina over koolstofboekhouding vindt u meer informatie over hoe EKOenergie past in internationale standaarden voor de berekening van CO2-emissies.

EKOenergie werft fondsen voor nieuwe duurzame energieprojecten

Als u voor EKOenergie kiest, helpt u ook hernieuwbare energieprojecten te financieren in ontwikkelingslanden. Voor elke megawattuur (MWh) energie met EKOenergie-label, gaat er 0,10 € (tien eurocent) naar EKOenergies Klimaatfonds. Via ons Klimaatfonds financieren we projecten gericht op het verlichten van energiearmoede en het leveren van duurzame energie waar dat het meest nodig is.

Alle gefinancierde projecten worden op een transparante manier geselecteerd en uitgevoerd door ervaren organisaties. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals).

EKOenergie in uw communicatie

Het ecolabel is een instrument voor bedrijven en particulieren om hun inzet voor hernieuwbare energie aan te tonen. Door ons logo te gebruiken laat u zien dat 100% procent duurzame en hernieuwbare energie mogelijk is en moedigt u anderen aan om hetzelfde te doen. Het EKOenergie-logo is gemakkelijk herkenbaar en juridisch beschermd.

Het kopen van energie met het EKOenergie label geeft u het recht om het logo te gebruiken in uw communicatie, marketingmateriaal, producten en zelfs op gebouwen. Het EKOenergie-label is internationaal erkend en wordt gebruikt door een groeiend aantal bedrijven uit verschillende sectoren.

Bekijk ons brand book voor meer informatie over wanneer, waar en hoe u het EKOenergie logo mag gebruiken.

EKOenergy voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, additionaliteit en “leadership”

Steeds meer bedrijven die toonaangevend willen zijn op vlak van duurzaamheid kiezen voor energie met het EKOenergie-label. Door te kiezen voor EKOenergie, draagt u bij aan de transitie naar 100% hernieuwbare energie.

Bekijk onze publicatie One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy voor meer informatie over hoe het gebruik van EKOenergie bedrijven helpt, ongeacht hun grootte, sector, verbruik, of geografische locatie, om extra stappen te zetten in de vijf dimensies van leiderschap, zoals aangehaald in het document Business leadership in the transition to renewable electricity, gepubliceerd door de RE100, de Climate Group, en CDP.

In de afgelopen jaren zijn een groeiend aantal RE100-bedrijven en andere grote energiegebruikers begonnen met het gebruik van EKOenergie als onderdeel van hun leiderschap in het bevorderen van hernieuwbare energie.

Lees meer op onze pagina EKOenergie voor bedrijven.

Leer meer over wat we doen