EKOenergie CO2-boekhouding

Energie met het EKOenergie-label voldoet altijd aan de voorwaarden voor de rapportering aan CDP, alsook aan de vereisten van internationale rapporteringsstandaarden zoals de Greenhouse Gas Protocol standaard. In de paragrafen hieronder kan u lezen hoe deze rapportage-initiatieven naar EKOenergie verwijzen. Helemaal onderaan deze pagina vindt u ook onze samenvatting van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

Bij de communicatie over het gebruik van EKOenergie, mag de koolstofvoetafdruk niet de belangrijkste focus zijn. In de plaats daarvan moedigen we alle EKOenergie-gebruikers aan om in de communicatie aandacht te besteden aan de vele andere positieve gevolgen van uw keuze voor stroom met het EKOenergielabel. Lees meer over de positieve impact van EKOenergie op onze webpagina EKOenergie voor uw onderneming, of bekijk EKOenergy’s brand book (in het Engels) om meer te leren over hoe EKOenergie-gebruikers kunnen communiceren over hun keuze.

CDP

CDP werkt met meer dan 6000 ondernemingen wereldwijd. De organisatie helpt bedrijven om hun uitstoot van broeikasgassen te berekenen en om strategieën te ontwikkelen om die uitstoot te verminderen.

Op pagina 15 en 16 van CDP’s Technical notes for accounting of scope 2 emissions (dit wil zeggen de emissies die veroorzaakt worden door de productie vaan aangekochte stroom en warmte) wordt beschreven hoe bedrijven nog meer kunnen doen.

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol is een wereldwijde standaard voor CO2-boekhouding. De drijvende krachten achter de standaard zijn World Resources Institute en de World Business Council for Sustainable Development.

In januari 2015 publiceerde het secretariaat van het Greenhouse Gas Protocol een Guidance over hoe de koolstofemissies van ingekochte elektriciteit en warmte moeten worden berekend. In de “carbon footprint terminologie” staan deze emissies bekend als de scope 2 emissies. Vandaar de naam van het document: de Scope 2 Guidance.

De Scope 2 Guidance verwijst verschillende keren naar EKOenergie. Hoofdstuk 11, dat bedrijven aanmoedigt om een stap verder te gaan, verwijst naar het Klimaatfonds van EKOenergie.

Samenvatting van de Scope 2 Guidance – in veel talen

Hieronder vindt u de alle taalversies van onze samenvatting van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Het document bevat ook een verklarende woordenlijst.