EKOenergie CO2-boekhouding

Energie met het EKOenergie-label voldoet altijd aan de voorwaarden voor de rapportering aan CDP, alsook aan de vereisten van internationale rapporteringsstandaarden zoals Greenhouse Gas Protocol. Onderaan deze pagina vindt u onze samenvatting van de Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

CDP

CDP werkt met meer dan 6000 ondernemingen wereldwijd. De organisatie helpt bedrijven om hun uitstoot van broeikasgassen te berekenen en om strategieën te ontwikkelen om die uitstoot te verminderen.

Op pagina 15 en 16 van CDP’s Technical notes for accounting of scope 2 emissions (dit wil zeggen de emissies die veroorzaakt worden door de productie vaan aangekochte stroom en warmte) wordt beschreven hoe bedrijven nog meer kunnen doen.

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Greenhouse Gas Protocol is een wereldwijde standaard voor CO2-boekhouding. It is a joint product of the World Resources Institute and the World Business Council for Sustainable Development.

In January 2015, the Secretariat of the Greenhouse Gas Protocol published a Guidance on how to account for the carbon emissions of purchased electricity and heat. In ‘carbon footprint terminology’ these emissions are known as scope 2 emissions. Hence the name of the Greenhouse Gas Protocol’s Guidance: the Scope 2 Guidance.

The Guidance refers to EKOenergy several times. Chapter 11, which encourages companies to go one step further, refers to EKOenergy’s Climate Fund.

Summary of the Scope 2 Guidance in many languages

Click on the link below for our summary of the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. The document also contains a glossary.