EKOenergy won European Citizen's Prize

Erkend aan aanbevolen door internationale standaarden

Internationaal erkend instrument om de energietransitie te stimuleren

Internationale standaarden zoals Greenhouse Gas Protocol en organisaties als CDP en RE100 moedigen energiegebruikers expliciet aan om over te schakelen op groene energie en om geregeld te evalueren of er nog meer kan gebeuren. Eén mogelijke stap om de wereldwijde transitie naar 100% hernieuwbare energie te bespoedigen is bijvoorbeeld de keuze voor energie met het EKOenergie-label.

EKOenergie-gelabelde electriciteit, gas en warmte passen ook perfect voor bedrijven en andere energiegebruikers die zich laten inspireren door nationale en internationale duurzaamheidsstandaarden en rating-systemen: Global Reporting Initiative, Science Based Targets, Covenant of Mayors en dergelijke meer.

In 2020 publiceerde het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties (UN DESA) het document SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learnt in SDG implementation. Daarin worden ook 4 pagina’s aan EKOenergie gewijd (zie pagina’s 46, 50-52). Ons label helpt consumenten om verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te verwezenlijken!

Normen en organisaties die verwijzen naar EKOenergie

Nordic Ecolabel & EU Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel werd in 1989 door de Noordse Raad van Ministers in het leven geroepen, als een vrijwillig milieukeurprogramma voor de Noordse landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Het Nordic Swan Ecolabel omvat nu 59 productgroepen, samen goed voor meer dan 200 productsoorten.

Verschillende van hun recent goedgekeurde criteriateksten geven extra punten voor het gebruik van elektriciteit met EKOenergie label, zoals de criteria voor drukkerijen en drukwerk en de criteria voor voedseldiensten en conferentievoorzieningen.

Sommige criteria van het EU Ecolabel (Europees Ecolabel) geven ook punten voor het gebruik van energie met een ecolabel, en in de meeste Europese landen is EKOenergie het enige beschikbare ecolabel. Het Europees Ecolabel voor toeristische accommodatie (d.w.z. hotels, hostels, …) geeft extra punten als het elektriciteitscontract een ecolabel draagt dat is toegekend door een onafhankelijke entiteit en op voorwaarde dat het ecolabel de investering in nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit bevordert. EKOenergie voldoet aan deze eisen.

Green Key

Ook Green Key, een prestigieus, internationaal ecolabel voor toeristische instellingen, beveelt aan om te kiezen voor elektriciteit met een ecolabel en geeft extra punten aan hotels en hostels om dit te doen. Green Key vermeldt EKOenergy expliciet als een ecolabel dat extra waarde toevoegt aan elektriciteitscontracten: “Indien beschikbaar, wordt de vestiging aangemoedigd om de aankoop van elektriciteit met een ecolabel te overwegen. Dit betekent dat de elektriciteit niet alleen hernieuwbaar is, maar dat het ecolabel ook garandeert dat de elektriciteit door een derde partij wordt gecontroleerd en voldoet aan bijkomende duurzaamheidscriteria, bv. door rekening te houden met biodiversiteit, door projecten ter bestrijding van elektriciteitsarmoede of nieuwe groene stroomprojecten te financieren, enz. Voorbeelden van milieukeurmerken voor elektriciteit zijn EKOenergie, Green-e, Bra Miljöval, enz. (“If available, the establishment is encouraged to consider purchasing eco-labelled electricity. This means that the electricity is not only renewable, but the eco-labelling also ensures that it is third-party verified and fulfils additional sustainability criteria, e.g. taking biodiversity into account, financing projects that combat electricity poverty, new clean electricity projects, etc. Examples of electricity eco-labels are EKOenergy, Green-e, Bra Miljöval, etc.”)

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

EKOenergy-labelled electricity always fulfils the requirements of the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. The Greenhouse Gas Protocol is the worldwide standard for carbon accounting. EKOenergy has translated a summary of the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance into 19 languages.

To learn more about how the Greenhouse Gas Protocol refers to EKOenergy, see EKOenergy and carbon accounting. The summary that we made and its translations are available on the same page.

CDP

cdp-logo

CDP works with 6000 of the largest corporations in the world to help them calculate their carbon emissions and to help them develop effective carbon emission reduction strategies.

On page 15 and 16 of its publication Accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity) CDP writes:

RE100-report-image

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. The GHG Protocol Scope 2 Guidance mentions the EKOenergy label as an option, as it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfils strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency, and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.”

The report Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity by the RE100, CDP, and the Climate Group refers to “the international EKOenergy label, which tackles energy poverty through its Climate Fund and provides additional environmental guarantees to protect nature and habitats” p.19.

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system for green buildings. LEED names EKOenergy as one of the best available options and its rating system gives extra points to buildings using EKOenergy-labelled electricity.

The European version of the LEED Standard explicitly recommends the use of EKOenergy-labelled electricity. As a result, buildings aiming at LEED certification can get extra points if the electricity used in that building is EKOenergy-labelled.

Outside of Europe, using EKOenergy also brings additional points and it is assessed on a case by case basis.

For more information on EKOenergy for LEED, see the online course: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Green Office

The WWF Green Office program recommends the purchase of ecolabelled green electricity. And in most countries, EKOenergy is the only available ecolabel for electricity.