EKOenergy won European Citizen's Prize

Erkend en aanbevolen door internationale standaarden

Internationaal erkend instrument om de energietransitie te bevorderen

Internationale standaarden zoals het Greenhouse Gas Protocol en organisaties zoals CDP en RE100 moedigen energiegebruikers expliciet aan om over te schakelen op hernieuwbare energie en om geregeld te evalueren of er nog meer kan gebeuren. Kiezen voor energie met het EKOenergie-label is een voorbeeld van een extra stap om de wereldwijde transitie naar 100% hernieuwbare energie te versnellen.

EKOenergie-gelabelde electriciteit past perfect bij bedrijven en organisaties die andere duurzaamheidsnormen en beoordelingssystemen volgen: bijv. Global Reporting Initiative, Science Based Targets, Covenant of Mayors en dergelijke meer.

In 2020 publiceerde het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties (UN DESA) het document SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learnt in SDG implementation. Daarin beschrijven ze hoe EKOenergie, consumenten helpt om verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te verwezenlijken! EKOenergie komt aan bod op pagina’s 46, 50-52.

Normen en organisaties die verwijzen naar EKOenergie

Nordic Ecolabel & EU Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel werd in 1989 opgericht door de Noordse Raad van Ministers als een vrijwillig milieukeurprogramma voor Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Het Nordic Swan Ecolabel omvat nu 59 productgroepen, samen goed voor meer dan 200 productsoorten.

Verschillende van hun recent goedgekeurde criteriateksten geven extra punten voor het gebruik van elektriciteit met EKOenergie-label, zoals de criteria voor drukkerijen en drukwerk en de criteria voor voedseldiensten en conferentievoorzieningen.

Sommige criteria van het EU Ecolabel (Europees Ecolabel) geven ook punten voor het gebruik van energie met een ecolabel, en in de meeste Europese landen is EKOenergie het enige beschikbare ecolabel. Het Europees Ecolabel voor toeristische accommodatie (d.w.z. hotels, hostels, …) geeft extra punten als het elektriciteitscontract een ecolabel draagt dat is toegekend door een onafhankelijke entiteit en op voorwaarde dat het ecolabel de investering in nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit bevordert. EKOenergie voldoet aan deze eisen.

Green Key

Ook Green Key, een prestigieus, internationaal, ecolabel voor toeristische instellingen, beveelt aan om te kiezen voor elektriciteit met een ecolabel en geeft extra punten aan hotels en hostels om dit te doen. Green Key vermeldt EKOenergie expliciet als een ecolabel dat extra waarde toevoegt aan elektriciteitscontracten: “Indien beschikbaar, wordt de vestiging aangemoedigd om de om te overwegen elektriciteit met een ecolabel te kopen. Dit betekent dat de elektriciteit niet alleen hernieuwbaar is, maar dat het ecolabel ook garandeert dat de elektriciteit door een derde partij wordt gecontroleerd en voldoet aan bijkomende duurzaamheidscriteria, zoals bijvoorbeeld rekening houden met biodiversiteit, projecten financieren die elektriciteitarmoede bestrijden, nieuwe energieprojecten realiseren, enz. Voorbeelden van milieukeurmerken voor elektriciteit zijn EKOenergie, Green-e, Bra Miljöval, enz.

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Stroom met het EKOenergie label voldoet altijd aan de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Het Greenhouse Gas Protocol is de wereldwijde standaard voor CO2-boekhouding. EKOenergie heeft een samenvatting van het Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance vertaald in 19 talen.

Om meer te leren over hoe het Greenhouse Gas Protocol verwijst naar EKOenergie, zie EKOenergie en CO2-boekhouding De samenvatting en de vertalingen zijn beschikbaar op dezelfde pagina.

CDP

cdp-logo

CDP is een non-profit organisatie die bedrijven en overheden helpt om hun milieu-impact te quantificeren en om strategieën te ontwikkelen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Meer dan 20.000 bedrijven, waaronder duizenden multinationals, maken hun milieu-informatie openbaar via CDP.

Op pagina 15 en 16 van de publicatie Accounting of scope 2 emissions (d.w.z. emissies gerelateerd aan de productie van ingekochte elektriciteit) schrijft CDP het volgende:

RE100-report-image

“Ecolabels zijn een manier voor bedrijven om meer te doen met hun aankopen. Het GHG Protocol Scope 2 Guidance vermeldt het EKOenergie label als een mogelijkheid, omdat het een keurmerk is dat bovenop de tracking certificaten komt. Elektriciteit verkocht met het EKOenergie label voldoet aan strenge milieucriteria en werft fondsen voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten. Betrokkenheid, transparantie en ‘geen woorden maar daden’ zijn belangrijke principes van het werk van EKOenergie.”

Het rapport Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity van de RE100, CDP en de Climate Group verwijst naar “het internationale EKOenergy label, dat energiearmoede aanpakt via zijn Klimaatfonds en extra milieugaranties biedt om natuur en habitats te beschermen” (pagina 19).

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een milieubeoordelingssysteem voor gebouwen. LEED noemt EKOenergie als een van de beste beschikbare opties en het beoordelingssysteem geeft extra punten aan gebouwen die EKOenergie gelabelde elektriciteit gebruiken.

De Europese versie van de LEED Standard beveelt expliciet het gebruik van EKOenergie gelabelde elektriciteit aan. Als gevolg daarvan kunnen gebouwen die streven naar LEED-certificering extra punten krijgen als de gebruikte elektriciteit in dat gebouw EKOenergie gelabeld is.

Buiten Europa, levert het gebruik van EKOenergie ook extra punten op en dit wordt per geval beoordeeld.

Voor meer informatie over EKOenergie voor LEED, zie de onlinecursus: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Green Office

Het Green Office programma van WWF beveelt de aankoop van groene elektriciteit met een ecolabel aan. In de meeste landen is EKOenergie het enige beschikbare ecolabel voor elektriciteit.